Antibiotika i akutt pediatri Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Antibiotika i akutt pediatri > Flashcards

Flashcards in Antibiotika i akutt pediatri Deck (10):
1

Hvilke hurtigtester ved mistenkt infeksjon har vi?

-Streptokokk gruppe A antigen test (70% sensitivitet)
-Pneumokokk antigen i urin (75 % sensitiv, noen falsk pos)
-RS-virus hurtighest
-Influenxa virus A og B antigen (20-80 % sens)

2

Hvilke antibiotika brukes IKKE på barn?

Tetracykliner

3

Hva er som regel førstevalg av AB hos barn?

Ofte Penicillin

4

AB ved pyogenses, pnumokok, h.influensa, pneumokokk, catarrhalis?

-Strept pyogenes =PENiCILLIN, Ampicillin, Erytromycin, Doxicyclin
-Strept pneumonia = PENICILLIN, Ampicillin, Erytromycin, Doxicyklin
-Hemofilus influenza =AMPICILLIN
-Moraxella catarrhalis =Erytromycin, Doxicyclin

5

Hvilken AB gis ved ØLI og pneumoni?

-ØLI: PENICILLIN V, evt Erythromycin
-Pneumoni: PENICILLIN V og G, evt Cephotaxim
--> Unntak ved mycoplasma: Erytromycin

6

Hva behandles influensa A og B med?

Neuraminidase hemmer

7

Vanligste årsaker til meningitt og AB-valg?

- Meningokokk
-Pneumokokki
-H. influenza
--> CEPHOTAXIM til alle!!

8

Hva er vanligste årsak til UVI?

-E.coli!! 80 %
-Andre gram neg enterobakt = 10 %
-Enterococci 5-10 %

9

Hvordan behandles UVI, etter årsak?

- E.coli= Mecillinam, Cephotaxim
-Enerokokk = Nitrofurantoin, Ampicillin

10

Førstevalg av AB ved cystitt og pyelonefritt?

-Cystitt: Mecillinam, Nitrofurantoin, Trimethoprim

-Pyelonefritt: Cephotaxime