Cøliaki Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Cøliaki > Flashcards

Flashcards in Cøliaki Deck (8):
1

Hva er gluten?

Gliadin + Glutenin

2

Når skal cøliaki mistenkes?

-Diare
-Malaborpsjon
-Oppblåst abdomen
-Magesmerter, oppkast, forstoppelse
-Failure to thrive
-Jernmangelanemi
-Anorexi
-Perifere ødemer

3

Epidemiologi?

- Kumulativ insidens ved 12 år: 5-6/1000
-Doblet på 20 år

4

Etiologi?

Ukjent:
-MATALLERGI? AUTOIMMUN SYKDOM?
-Viral infeksjon?
-Genetkk?
-Miljøfaktorer?
-Perinatale fakrorer?
-Ernæringsfaktoerer?

5

Diagnostisering?

- Hvis ANTI-IgA tissue transglutaminase + symptom + endomycium tes + HLADQ2/DQ8--> Ikke biopsi
-Hvis anti-tTG2 IgA biopsi

6

Hva er HLADQ1 og HLADQ8 paradigme?

- Hvis HLADQ2/DQ8 kan du ha Cøliaki
-Hvis du ikke har HLADQ2/Q8 kan du ikke ha cøliaki
-HLADQ2,5 hos 90 % med Cøliaki

-Hvis homozygot HLADQ2 --> 40 -50 % risiko for Cøliaki neste 5 år

7

Hva er tTG2?

-Tissue transglutaminase 2
-Et reparasjonsenzym som aktiveres etter (virus) infeksjoner
- På overflaten av tarmen
-Deler opp gluten så det passer i HLADQ2 gropen
-Fasiliterer transpolrt av gluten over tarmveggen

8

Behandling?

-Glutenfri kost

-Mye eksperimental forsking