Pulmonale sykdommer i nyfødtperioden Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Pulmonale sykdommer i nyfødtperioden > Flashcards

Flashcards in Pulmonale sykdommer i nyfødtperioden Deck (11):
1

Hvor mange har puste problemer?

-1/13 av nyfødte
-3% av de som sendes til nyfødt intensiv
-1/6 har infeksjon (kan være vanskelig å skille mellom lok infek og sepsis hos nyfødte)

2

Hvilke tegn og symptomer finner vi hos en nyfødt med lungesykdom?

-Tachypne (frekvens over 60!!)
-Cyanose i romluft
-Nesevingespill
-Bryst retraksjoner
-Grunting/pressing (høres ut som grynting, skyldes at barnet lukke stemmebåndene for øke trykke)

3

Hvilke lungesykdommer må man være obs på i nyfødt perioden?

-RDS (respiratory deistress syndrom)
-Transistorisk tachypnoe (våt lunge)
-Pneumoni/infeksjon
-Mekonium aspriasjon
-Luftlekasje
-Pulmonal hypertensjon
-Kronisk lungesykdom/brochopulmonal dysplasi
-Lungemalformasjon

4

Hva er RDS?

-Respirastorisk distress syndom
-Alveolene klapper sammen grunnet mangel på surfaktant

5

Behandling av RDS?In

-Instalasjon av surfaktant i lungene
Tidligere syntetisk, nå fra dyr
-Alle får AB mtp infeksjon

Gi steroider før fødsel

6

Symptomer ved pneumoni?

-HUSK nyfødte har ofte ikke feber, mistenk infeksjon ved mistrivsel
-Resp distress: tachypne, apne, cyanose, retraksjoner
-Oppkast, hypotensojn
-Dårlig vektoppgang, ikerus, hypo/hyperthermi
-Pulmonal hypertensjon med R-->L shunt
-Resusert lungefunskjon

7

Årsak til early onset pneumoni?

Early onset= smitte under fødsel

8

Årsaker til late onset pneumoni?

Lat onset >48 timer
Gram pos:
-Staph aureus
- Enterococici
-Gr B streptokokker
-Sopp
-Candida

Gram neg:
Enterobakter
Ecoli
Klebsiella

9

Transitorisk tachypne?

-Også kaldt "våt lunge"
-En mild respiratorisk forstyrrelse i nyfødte
-Ukjent etiologi
-Varer maks 5-6 dager
-gutter >jenter
-RF over 80
-Oksygen 60 %,

10

Diagnostisering av våt lunge?

-Tachypne 100-120 /min
-Cyanose i romluft
-(Grunting/pressing, retraksjoner)
-Varighet >3 timer
-Roer seg som regel innen 24 timer

11

Behandling av våt lunge

-Observasjon i inkubator
-Oksygen hvis behov
-Ab til infeksjon er utelukket