Behandling av akutt astma hos barn Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Behandling av akutt astma hos barn > Flashcards

Flashcards in Behandling av akutt astma hos barn Deck (10):
1

Hvilke undersøkelse skal gjøres ved innleggelse?

-Puls oxymeter
-Røntgen i blandt
-Lab for infeksjon
-Blodgass

2

Hva er vanlig metning ved akutt astmaanfall?

-SpO2

3

Hva slags skala bruker man?

-Kjell Aas skala
Scorer kliniske symptomer
P0-P6

4

Hva må behandles i et akutt astmaanfall?

-Bronkiekonstriksjon
-Mukosalt ødem/inflammasjon
-Mukosal sekresjon

5

Behandling?

-Berolige og betrygge
-Oksygen (damp) via maske hvis HbO2

6

Hvilke medikamenter gis?

Bronchodilatatorer:
-Rascemisk adrenalin 0,4 mg/kg sc
-Salbutamol(Ventolin) (adrenergikum)=Beta 2 agonist
-Terbutalin (Brykanyl)(Adrenergikum)

7

Hvilke evt medikasjon kan gis?

-Formoterol (selektiv beta-2 agonist med rask effekt)
Antiinflammasjon
-Leukotrien antagosist
-Systemiske steroider (perdnisolon, Betametason, Solucortef)

8

Astma og allergi?

Atma kan være allergisk eller ikke allergisk.

9

Hva er viktig i behandlingen av barn med astma?

-Tidlig introduskjon av inhalasjonssteroider, helst

10

Anamnese ved astma?

- Hoste, hvesing, oppkast,
- Når er det verst? Dagtid, natt (natt vanligst)
-Under/etter aktivitet
-Under/etter infeksjon
- Ved eksponering for allergener?
-Kald og rå luft.
Andre atopiske sykdommer?
Røyking i svangerskapet? Etter fødsel?
Husdyr i hjemmet?
Symptomene: Debuttid, antall episoder, varighet, alvorlighetsgrad, effekt av behandling.