Barnevaksinasjonsprogrammet Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Barnevaksinasjonsprogrammet > Flashcards

Flashcards in Barnevaksinasjonsprogrammet Deck (12):
1

Når får barnet vaksine?

-6 uker
-3 mnd
-5 mnd
-11-12 mnd
-15 mnd
-2. klasse (7 år)
-6. klasse (11 år)
-7. klasse (12 år)
-10. klasse (15 år)


2

Hvilken vaksine ved 6 uker?

-Rotavirusvaksine

3

Hvilken vaksine ved 3 mnd?

-(DTP-IPV-Hib) = Difteri-tetanus-kikhoste. Poliomyelitt og Haemophilusinfluensa type B.
-Pneumokomkksykdom
-Rotavirus

4

Hvilken vaksine ved 5 mnd?

-DTP-IPV-HiB
-Pneumokokksykdom

5

Hvilken vaksine ved 11-12 mnd?

-DTP-IPV-HiB
-Pneumokokksykdom

6

Hvilken vaksine ved 15 mnd?

-MMR-meslinger, kusma og røde hunder

7

Hvilken vaksine i 2. klasse?

-DTP-IPV (difteri, tetauns og kikhoste. Poliomyelitt.

8

Hvilken vaksine 6. klase?

-MMR

9

Hvilken vaksine 7. klasse og hvem?

-Jenter
-HPV, totalt 3 doser

10

Hvilken vaksine 10. klasse?

-DTP-IPV

11

Hvilke barn får Hep B vaksine og når?

-Fra 0-18 år
-Barn fra land utenfor lavendemiske områder. 3-4 doser.

12

Hvilke barn får BCS vaksine, og når?

-Spedbarn.
-Gis til spesifikke risikogrupper.