Anfall, kramper og tap av bevissthet Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Anfall, kramper og tap av bevissthet > Flashcards

Flashcards in Anfall, kramper og tap av bevissthet Deck (7):
1

Enkel måte å vurdere bevissthet på?

AVPU:
A- alert
V - voice
P- pain
U- Unresponsive

2

Intrakraniele årsaker til tapt bevissthet?

- Krampeanfall:
---> Feberkramper
--> Epilepsi
-Inrakranielle infeksjoner
-Økt intrakranielt trykk
-Hodeskade
-Intrakraniell blødning

3

Ikke- intrakranielle årsaker til tapt bevissthet?

-Sykope
-Hypoglycemi
-Elektrolyttforstyrrelse
-Forgiftning
-Metabolske sykdommer
-Sirkulatorisk sjokk
-ALTE = apparent life threatening event

4

Hva er feberkramper?

Def:
-Kramper assosiert med feber uten intrakraniell infeksjon.
-3-5 % av alle barn (flest mellom 6 mnd og 5 år)
-Gjentagende 40-50 % etter første anfall
-Rask temp stigning er årsaken
-Median varighet 5 minutter

Beh:
Febernedsettende
-Diazepam rektalt hvis vedvarende

-Viktig å betrygge og gi god info til foreldre
-Vurdere sykehusinnleggelse

5

Klassifisering av synkope?

Enkel synkope:
-Ungdomsjenter
-vasovagal stimulering ved smerte, redsel,

Hoste synkope

Kardiogen:
-Forlenget QT syndrom

6

Hva er ALTE?

= Apparent Life Threatening Event
-I de første levemnd til barnet.
-En kluster av symptomer som spedbarn, mange ulike årsaker
-Peak forekomst ved 1 uke- 2mnd

Symptomer:
-Responderer ikke
-Apne
-Fargeforandring
-Redusert muskeltous

7

Årsaker til ALTE?

- Ukjent årsak (25-40%)
-GERD (25 %)
-Infeksjon
-Anfall
-Kardiologiske
-