Cerebral Parese (CP) Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Cerebral Parese (CP) > Flashcards

Flashcards in Cerebral Parese (CP) Deck (10):
1

Hva er CP?

-En gruppe av permanente sykdom i utvikling av bevegelse og stilling.

2

Epidemiologi

-Prevalens: 2,1/1000 av levendefødte
-Lik livsekspentans for de som kan gå
-42-47 % skyldes prematuritet

3

Når er hvit substans og når er grå substans mest utsatt?

-Hvit substans: TIdlig i 3. trimester, periventrikulært
-Grå substans: Mot slutten av termin, kortikalt og dypt

4

Diagnose?

-Baseres på klinikk og historie, ikke årsak
-En eksklusjonsdiagnose

5

Klinikk?

-Vanligst er forsinket utvikling av motoriske milepæler
-Abnormal muskeltonus, persisterende primitive reflekster og abnormal postural reaction.

6

Hvordan klassiserer vi CP?

1. Topografi av forstyrrelse i bevegelse og positur (unilateral eller bilateral)
2. Hvilken motorforstyrrelse er mest dominerende (spastisitet, dyskinesier eller ataxi)

7

Hva er de ulike klassifiseringene?

-Unilateral spastisk
-Bilateral spastisk
-Dyskinetisk
-Ataxisk

8

Hva bruker man til å gradere alvorlighetsgrad?

-GMFCS (gross motor function classification system):
Nivå I-II - barnet bruker ingen hjelpemidler
Nivå III- trenger et hjelpemiddel for å klare å gå inne og ute
Nivå IV - mer avhengig av mobilitet vha hjul
Nivå V - ingen egen selvstendighet over mobilitet

9

Hva er vanlige tilleggstilstander hos de med CP?

-Psykisk utviklingshemmet (IQ

10

Hva er viktig ved behandling av pasienter med CP?

- SKAL være multidisiplinær!!