Barnets vekst Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Barnets vekst > Flashcards

Flashcards in Barnets vekst Deck (17):
1

Hvilke tre faser av vekst går barn gjennom?

-Småbarn
-Barn
-Pubertet

2

Når vokser barnet raskest?

-I fosterlivet, aller mest de siste ukene før fødsel

3

-Hva er gjennomsnittsvekst årlig gjennom barndommen?

-De første årene: 8-12 cm/år
-Gjennomsnitt gjennom barndommen 5-6 cm
Ekstremiteter vokser mer en trunkus.
-Vekstspurt i puberteten

4

Hva skjer i vekstspurten i puberteten?

-Assosiert med sex hormoner- under påvirkning av pulsatorisk frigjørning av FSH/LH.
-Økt GH
-Østrogen har direkte effekt p skjelletvekst, og fører til fusjon av epifysene
-Gjennomsnittsalder: 11,5 jenter (9-13,5), 13,5(10-14,5) gutter.

5

Hva er de tidligste tegnene på pubertet?

-Start på brystutvikling 10-11 år.
-Økt testikkel volum, gjennomsnitt 11 år.
-Hår på kjønnsorgan og under armene følger etterpå

6

Hva er mid-parental høyde?

-Jenter: (mors høyde + fars høyde - 13) /2
-Gutter: (mors høyde + fars høyde + 13)/2
Svar: +/- 10 cm

7

Hva er skjelettalder og hvordan finner man den?

-Index på fysiologisk modning, indikerer epifyse modenhet.
-Tar rtg av venstre hånd og håndledd
-Gir inntrykk av gjenværende vekstpotensiale

8

Når skal et lite barn undersøkes av en lege?

-Alle barn under 2,5 persentilen for høyde
-Alle barn som har sunket under to persentil-linjer.

9

Hva er diff diagnoser hos korte barn?

- Ernæring: for lite kalorier, IBD, Cøliaki, malabsorpsjon

-Endokrine sykdommer: Hypohyroidisme, GH mangel, Hypop-hypofyseisme, for mye kortisol, forsinket pubertet.

-Lav fødselsvekt: SGA, prematuritet, Føtalt alk synd.

-Benutviklings sykdommer: Rikets, skjellett sysplasier

-Metabolske: Nyresvikt, hypoxi, kardiologi, leversykdom, medfødte metabolske sykdommer.

-Syndomer: Turner.

10

Hva er rutine undersøkelse ved lav status?

-Skjelett alder og predikere endelig lengde
- Lab:
TSH, fritt T4
GH, IGF-1, IGF-BP3
Ved pubertet- LH, FSH, østradiol/testosteron
Screene for cøliaki
Hb, ferritin, CRP
Lever, nyre, bein (PTH, Vit D)

Kromosom hos jenter.
Evt metabolsk screening.

11

Hvilke kliniske funn ser en ved GH mangel?

-Veldig skjeldent.

-Klinisk: valpe-barn
Hypoplasitsk midt-fjes
Hypoflycemi, hypobilirubinemi, mikropenis

12

Årsaker til GH-horm mangel?

-CNS malfomasjoner
-Hydrocephalus
-CNS skade (fødsle)
-Meningitt, hjerneødem
-Medfødte infeskjoner
-Tumor
-Stråling
-Idiopatisk

13

Hvilke organer påvirkes av GH?

-Hjerne
-Lever
-Vekstplatene
-Fettvev
-Muskler

-Direkte og indirekte gjennom IGF-1

14

Veksthormon behandling?

-Daglig substitusjonsbehandling
-Injeksjoner
-Dose: 0,033 mg/kg/dag

15

Når måler man lengde og når høyde?

-Lengde frem til 2 år
-Høyde etter dette

16

Gjennomsnittshøyde i Norge?

-Jenter 167 cm
-Gutter 180 cm

17

Hva er de vanligste årsakene til at barnet er lite?

-Genetikk
-Forsinket vekst og skjelettmodning