Nevro-utviklingsforstyrrelser Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Nevro-utviklingsforstyrrelser > Flashcards

Flashcards in Nevro-utviklingsforstyrrelser Deck (3):
1

Hvilke tre nøkkelspørsmål må man stille seg?

-Utviklingsprofil:
*Statisk eller progressiv? (Tap av tidligere ferdigheter indikerer progressiv)

-Sentral eller perifer? (eller begge)

-Bare nevrologisk eller systemisk?

2

Hvordan skiller man sentral og perifer?

-Sentral: Økt muskel tonus, hyperrekleksivitet, Babinskis tegn
-Perifer: Atrofi, reduserte/bortfall av reflekser

3

Hva fører til statisk og hva til progressiv sykdom?

-Statisk:
*Motor + kognitiv (intelektuell diability syndrom)
*Dissociated
-->Bare Språk/sosiale ferdigheter forsinket (autisme)
-->Bare Motor forsinkelser (spasitisk diplegia, neuromuskulær)

-Progressive
*metabolske sykdommer, degenerative