Føtal sirkulasjon Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Føtal sirkulasjon > Flashcards

Flashcards in Føtal sirkulasjon Deck (10):
1

Hva leder føtalt blod til placenta?

A. umbilicalis

2

Hva er pO2 og metning i v. umbilicalis?

pO2 = 4,7 (Normalt 5,3)
Metning: 80-90%

3

Hvordan kommer det mest oksyginerte blodet til høyre atrium?

Det høyoksyginerte blodet blandes lite med det fra systemisk venøst blod (fra beina) og ledes langs dorsale del av IVC. Deretter ledes det gjennom foramen ovale til venstre atrium.

4

Hva er metningen i venstre atrium?

Ca. 65%, pumpes ut i aorta.

5

Hvor går det mer desaturerte blodet? Og hvor kommer det fra?

-Det kommer fra superiore vena cava og nedre ekstremiteter og lever sirkulasjon.
-Føres gjennom tricuspid til høyre ventrikkel, og så pumpes til pulmonal arteriene. Grunnet høy motstand i lungene er det bare ca 12 % av outputet som går til pulmonal sirkulasjon, resten går gjennom ductus arteriosus.

6

Hvilke shunter/ordninger har føtal sirkulasjon som ikke voksne har?

-Ductus venosus
-Foramen ovale
-Ductus arteriosus

7

Hva er Hb til et nyfødt barn?

-Rundt 16.
-Høy prosent av HbF, flytter oksygen dissosiasjons kurven til venstre. Favoriserer opptak av O2 i placenta.

8

Hvilke forandringer skjer hos fosteret etter fødsel?

- Umbilicale årer er reaktive på longitudinel strekk og økning i pO2.
-Ductus venosus lukkes passivt 3-10 dager etter fødsel
-Lungene utvider seg, reduserer pulmonal motstand. Mekanisk og reflekstorisk grunnet strekk-reseptorer--> vasodilatasjon.
-Likere trykk i høyre og venstre atrium--> lukking av foramen ovale (min til timer etter fødsel)
-Grunnet redusert lungemotstand blir det blod i begge retinger i ductus arteriosus. Mulig grunnet økning i pO2 fører til lukning av ductus arteriosus. Også grunnet reduksjon av PGE2 som produserer av placenta. Lukkes vanligvis innen 92 timer hos fiske ban.

9

Patologi- Patent ducuts arteriosus (PDA)

-Lukkes vanligvis de første 24 t.
-Hvis ikke --> LtoR shunt (motsatt av fosterlivet)
-Shunten øker jo mer lungemotstanden synker.
-Økt arbeid for venstre ventrikkel? Fører til venstresidig hjertesvikt?

10

Fallots tetrade?

-Pulmonal stenose,ofte klaff og hypoplastisk arterier
-VSD
-Overridende aorta
-VV hypertorfi

-Ducktus avhengighet i ulik grad kommer an på hvor stor opstruksjonen til pulmonalarteriene er.