9. sem Pediatri Flashcards

Decks in this Class (44):

 • Embryologi Utvikling Av Kjonnsorgan
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Fotal Sirkulasjon
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Det Premature Barnet
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Barns Utvikling
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Apgar
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Barnevaksinasjonsprogrammet
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Barnets Vekst
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Lunger Fra Intrauterin Til Ekstrauterin
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Pulmonale Sykdommer I Nyfodtperioden
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Allergi
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Behandling Av Akutt Astma Hos Barn
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Astma
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Kronisk Lungesykdom
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Cancer I Barndom
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Solid Pediatric Tumours
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Benigne Tumorer Og Tumorlignende Lessjon
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Medfodte Malformasjoner
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Ibd Hos Barn
  17 Cards
  Preview Flashcards
 • Forstoppelse Og Diare
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Coliaki
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Innvaginasjon Intussuscption
  11 Cards
  Preview Flashcards
 • Nevro Utviklingsforstyrrelser
  3 Cards
  Preview Flashcards
 • Cerebral Parese Cp
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Epilepsi
  19 Cards
  Preview Flashcards
 • Nevromuskulaere Sykdommer
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Ikke Epileptiske Paroksysmale Anfall
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Okt Blodningstendens Hos Barn
  18 Cards
  Preview Flashcards
 • For Tidlig Fodsel
  16 Cards
  Preview Flashcards
 • Antibiotika I Akutt Pediatri
  10 Cards
  Preview Flashcards
 • Meningitt Og Sepsis
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Gatroenteritt Dehydrering
  13 Cards
  Preview Flashcards
 • Feber
  5 Cards
  Preview Flashcards
 • Luftveisinfeksjoner Hos Barn
  14 Cards
  Preview Flashcards
 • Anfall Kramper Og Tap Av Bevissthet
  7 Cards
  Preview Flashcards
 • Endokrinologi Hos Barn
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Anemi Hos Barn
  8 Cards
  Preview Flashcards
 • Medfodt Immunmangel
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Cystisk Fibrose
  1 Cards
  Preview Flashcards
 • Leversykdom
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Medfodte Metabolske Sykdommer
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Infeksjon Med Utslett
  12 Cards
  Preview Flashcards
 • Nyre Og Urinveier Hos Barn
  6 Cards
  Preview Flashcards
 • Nevropatologi Hos Barn
  0 Cards
  Preview Flashcards
 • Asfyksi
  0 Cards
  Preview Flashcards