Innvaginasjon/Intussuscption Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Innvaginasjon/Intussuscption > Flashcards

Flashcards in Innvaginasjon/Intussuscption Deck (11):
1

Hva er innvaginasjon?

-Vandring av proksimalt tarmsegment inn i et mer distalt segment.
-I tynntarmen!
-Tarmen vrenges inn

2

Hva er vanligste lokalisasjon?

-Der ilium paserer inn i søkum og colon.

3

Emidemiologi?

-Vanligste årsak til intestinal obsruksjon mellom 3 og 6 år
-Vanligst hos barn mellom 2 mnd og 2 år

4

Er det en alvorlig tilstand?

-JA!!
-Kan føre til alvorlig dehydrering og risiko for hypovolemisk sjokk

5

Årsaker til innvaginasjon?

-Ofte ingen klar årsak
-Ischemi og reperfusjonsskade
-Viral infeksjon som fører til forstørring av Peyerse patches kan predisponere
-Meckels divertikkel, appendicitt, store lymfeknuter, tumor
-Henoch-Schønleins purpura

6

Symptomer?

-Plutselig smerter hos tidligere friskt barn
-Sterke paroksysmale koliske smerter 5 min-1 time
-Ofte normal barn mellom anfallene
-Ved palpasjon kjennes som regel en lit øm, pølselignende masse (70%)
-Oppkast-først hyppig, så gallefarget
-Etter en stud er det ingen luftavgang eller avføring
-Blodig slim
-Stadig svakere barn hvis vedvarende invaginasjon og sjokktilstand kan oppstå

7

Hva er de 3 klassiske tegnene?

-Gråting
-Oppkast
-Blodig slim
(Ikke alle har disse tre symptomene)

8

Komplikasjoner?

-Ileus
-Ischemi ognekrose
-Perforasjon og peritonitt
-Hypovolemisk sjokk

9

Diff diagnoser?

- Småbarns kolikk
-Akutt appendisitt
-Meckels divertikkel
-Akutt gastroenteritt
-Ileus grunnet anne årsak
-Hernie
-UVI
-Øvre luftvisinfekjons

10

Diagnostisering?

- Ultralyd= FØRSTE VALG
-Rtg abdomen med luft
-Rtg med baruim (brukes sjelden)

11

Behandling?

-Iv væske for å unngå hypovolemisk sjokk
-Hvis ingen peritonit tegn
--> Luft innsprøting
-->Kontrast insprøyting
-Lapratomi hvis ingen bedring med barium klyster. Reseksjon av nekrotisk del.