Cystisk fibrose Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Cystisk fibrose > Flashcards

Flashcards in Cystisk fibrose Deck (1):
1

Hvordan arves cystisk fibrose?

-Autosomal resissiv
- Begge foreldre må være bærere--> 25 % sjanse for barn
-280 pasienter i Norge, 60 % over 18 år