Lunger, fra intrauterin til ekstrauterin Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Lunger, fra intrauterin til ekstrauterin > Flashcards

Flashcards in Lunger, fra intrauterin til ekstrauterin Deck (13):
1

Hvordan er lungene til fosteret i mors mage?

-Fylt med væske
-Lite surfaktant frem
-Åpne alveoler som er fylt med væske
-Væsken produseres gjennom ultrafiltrasjon av blod i kabilærene og sekresjon fra cellene i alveolene

2

Hva skjer når barnet passerer gjennom fødsleskanalen og ved de første åndedragene?

-Kompresjon av brystet-->økt trykk
-Væske presses gjennom trachea og fjernes.
-Ved flere innpust fjernest gradvis væsken og fylles med luft
-Blod strømmer til pumlomanlkretsløpet og fyller kapillærene
-Luft-væske trykket er etablert, holdes oppe av surfaktant

3

Hva kan gå galt?

-Pneumothorax
-Pneumomediastinum

4

Hva stimulerer barnet til å puste under og rett etter fødsel?

-Kulde
-Luft
-Lyd
-Tyngdekraft
-Smerte
-Hypoxi
-Acidose
-Hyperkapni

5

Hvilke metabolske adaptasjoner skjer etter fødsel?

-Har fått glukose gjennom aktiv transport over placenta
-I slutte av svangerskapet lagres glukose om glykogen i lever, muskler og som fett i fettvev
-Etter fødsel synker glukose de neste 1-2 timene
-Denne reduksjonen + stress rundt fødselen frigjør enzymer (hepatisk phosphorylase) og fører til glycokenolyse

6

Hvordan er bilirubinmetabolismen før og etter fødsel?

-Føtale erytrocytter har kortere levetid (35-90 dager vs 180 dager)-->mer bilirubin produseres. Stor komponent av HbF, som har økt evne til oksygenering.
-Krysser placenta
-Etter fødselen øker produksjonen av bilirubin
-Konjungeringsevnen er redusert
-->Nyfødt gulsott
-HbF produksjonen "slås av" etter fødsel.
-Prod av HbA starter sent i svangerskapet.

7

Hva er Hb hos nyfødt?

-Høy 16,5 +/-
Grunnet høy HbF
-Faller til 11,4 +/- ved uke 8-12
-Skyldes at HbF ikke lenger produseres
-Kort livstid på erytrocyttene

8

Når bør en nyfødt få transfusjon?

Ved Hb

9

Hva er erythema toxicum neonatale?

-Et VELDIG vanlig utslett
-Rødt, med pustler--> eosinofilt
-Skyldes hudens immunologiske nettverkt som aktiveres og tilpasser seg livet utenfor livmoren

10

Hvordan er tarmene i fosterlivet og rett etter fødsel?

-Fostere svelger fostervann fra uke 11-12
-Ved termin svelger det ca. 500 ml hver dag
-Etter fødsel: Koordinering av suging, svelging og pusting er en kompleks frosess
-Ved fødsel er tykktarmenfylt med mekonium.

11

Hvordan er væskeballansen i fosteret og rett etter fødsel?

-% del av væske i kroppen synker rundt termin
-Økt intracellulær væske
redusert ekstracellulær væske
-De første dagene av livet er tap av væske>enn væske inntak-->fysiologisk vektreduskjon 5-10 %

12

Hvilke faktorer fører til væsketap de første dagene?

-Fordampning fra hud
-Fukt i respirasjonen

13

Hvordan er elektrolytt balanse i fosterlivet og like etter fødsel?

-Na er dominerende ion i ekstrecellulær væske (ECF)
-Når ECF tapes raskt vil Na+ konsentrasjonen øke-->hypernetremi er vanlig i premature barn.