Embryologi-utvikling av kjønnsorgan. Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Embryologi-utvikling av kjønnsorgan. > Flashcards

Flashcards in Embryologi-utvikling av kjønnsorgan. Deck (7):
1

Frem til når er det udifferensiert mellom jente og gutt?

Uke 6.

2

Hvilket mannlig organ stammer fra urethra?

Prostata

3

Hvilke mannlig organ stammer fra ductus deferens?

vesicula seminalis.

4

Hvilke ulik utvikling ser vi fra nyresystemet hos gutt og jente? (Eksamensoppgave)

Pronephros:
Mann= Kvinne - forsvinner i slutten av 4. uke

Mesonephros (Wolffian duckt?):
Mann- ductus deferens og epididymis
Kvinne-mesteparten forsvinner.

Metanephros:
Mann=Kvinne- Permanente nyrer

Paramesonephros (Mulllerian duct?):
Mann- mesteparten forsvinner
Kvinne- Salpinx, uterus, øvre del av vagina

5

Hvilket gen på Y kromosomet koder for dannelsen av testis? Og hva fører det til?

SRY genet -->
- Medullary cords utvikles (degen hos k)
-Cortical cord utvikles ikke (utvikles hos k)
- Tykk tunica albuginea (ingen albug hos k)

6

Hva stammer fra gubernaculum?

Ovarie ligament, det runde ligament og labia majora?

7

Hva stammer uterus fra?

Paramesonepric duct og fusjon av denne.