Luftveisinfeksjoner hos barn Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Luftveisinfeksjoner hos barn > Flashcards

Flashcards in Luftveisinfeksjoner hos barn Deck (14):
1

Hvor vanlig er luftveisinfeksjoner?

- Ansvarlig for ca. 50 % av all sykdom hos barn 90 % er virale infeksjoner

2

Hvilke infeksjoner ser vi i de øver luftveien?

- Sinusitter
-Pharyngitt
-Otit
-Mastoiditt (ørebensknuten)
-Tonsilitt
-Laryngitt

3

Behandling av øver luftveinsinfeksjoner?

-Virale, vent og se, støtte beh
-Bakterielle: PENICILLIN førstevalg

-Otitt media
--> Vent med AB i 2-3 dager (80% spontant bedring)
--> Alltid Ab hvis:
- barn 2 d
- Redusert allmenntilstand
- Tilbakevendende otitt
-Bilateralt otitt og smerter

4

Hva er normal respirasjonsfrekvens hos barn?

- Nyfødte: 40-60
-1 uke til 3 mnd: 30-50
- 3 mnd til 2 år: 20 - 40
- 2 år til 10 år: 14-24
- > 10 år: 12-20

5

Klinisk undersøkelse ved luftveisinfeksjon?

-AT
-Hudfarge
-Respfrekvens
-Resplyder: Stridor, pipig, hoste?

6

Hvordan arter pipelyder seg?

- Kontinuerlig
- I ekspiriet
- Ofte forlenget ekspirium

7

Hvordan arter stridor seg?

- Høyfrekvent
- Vanligvis inspiratorisk, men kan være begge
- Ofte grunnet delvis obstruert sentral luftvei

8

Hvordan arter akutt laryngitt seg?

= Falsk krupp
-Vanligst i 1. leveår
- Inflammasjon og hevelse i subglotits området

Sympt:
-Heshet
-Bjeffende hoste
-Inspiratorisk stridor

Etiologi:
-Parainfluenzavirus

Behandling:
-Kald luft
-Inhalasjon med rasemisk adrenalin
-Systemisk/høy dose inhal av glukokortikoider

9

Hvordan arter epiglotitt seg?

-Sjelden nå grnnet HIB (hemophilusinfluenza type B) vaksine
- Alder: 2-7 år

Sympt:
-Høy feber (toksisk inntrykk)
-Dysphagi
-Dempet stemme
-Sikling
-Progredierende pustebesvær

Beh:
-Undersøk IKKE halsen, transporter sittende
-Trachotomi
-3. generasjon Cephalosporin

10

Hvordan arter nedre luftveisinfeksjoner seg?

-Vanligst i de første 2-3 årene.
-Vanlivis viralt
-Vanligvis feber
-Respirasjonsbesvær
-Ofte luftveie obsruksjon

11

Hvilke områder kan være affisert i nedre luftveisinfekjons?

-Trachea
-Bronchier
-Bronchioler
-Lungevevet

12

Hvordan arter pneumoni seg?

-Alle aldersgrupper

Sympt:
- Red AT, feber, pustebesvær, rask, overflakdisk, pressende ekspirasjon
-Obs. Abdominalsmerter.

Etiologi:
-Virus > 60 % (RSV, parainfluensa, adenovirus)
- Bakterie (Strep pneumoni, mycoplasma, chlamydia, staph)
-Sopp

Utredning:
-Rtg thorax
-CRP, hvite,
-Dyp nese til PCR (bakt, virus ++)

Behandling:
-Penicillin po/iv
-Makrolider for mycyplasma og chalmydia
-Støttebeh (O2, væske)

13

Kikhoste?

- Økt i prevalens site 10-år.
-Etilogi: BORDETELLA PERTUSIS
- I vaksineprogrammet ( 3, 5 og 12 mnd og 2. klasse)
-Kan være fatalt hos små barn (apneer)
- Diagnose: PCR
-Beh: AB--> Makrolider eter 2 uker med symptomer
Inhalasjon?--> beta 2 agonist, saltvann, rac adr

14

Bronkiolitt?

- Alder: 0-2 år (peak 4-6 mnd)

Symptomer:
-Snue, irritert hoste, rask pipende pusting med økt reps arbeid, feber, vanligvis ikke toxisk inntrykk. Ofte peak i symtomer etter 4-5 d.

Etiologi:
- RSV > 80 %, metapneumovirus, adenovirus, rhinovirus, parainfluenxa

Diagnose: Klinikk

Behandling:
-Ofte hjemme
-Små barn bør inn på sykehus
-Barn med risiko for alvorliger forløp
--> Barn Premature
---> kronisk hjertesykdom
-->immunsuprimerte
--> nevrologisk sykdom

Støttebehanling:
-Inha saltvann, rasemisk adrenalin
-O2
-Væske