Gatroenteritt/dehydrering Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Gatroenteritt/dehydrering > Flashcards

Flashcards in Gatroenteritt/dehydrering Deck (13):
1

Hva er gastroenteritt?

= Raskt innsettende diaré med eller uten magesmerter, oppkast, feber eller magesmerter.

2

Hva er diaré?

= >/= 3 løse eller vandige avføringer om dagen.

3

Hva er vanligste årsak til gastroenteritt hos barn?

Virus (85-95%):
-Rotavirus
-Adenovirus
-Norovirus

Baterie (2-10%)
(Campylobacter, Yersinia, Shigella, Salmonella, E.coli)

Protozoal (sjelden)
(Entamoeba hisolytika giardia)

4

Hvordan klassifiserer vi dehydrering fra mild til alvorlig?

Ut i fra vekttap:
Mild 10 %

5

Hva er indikasjon for iv væskebehandling?

1. Sjokk (resusiter med 0,9 % saltvann 20 ml/kg initialt)
2. >10 % dehydrering
3. Får ikke til oral terapi.

6

Hvordan regnes væskebehovet ut?

Opprettholde:
- Første 10 kg: 100 ml/kg
-Neste 10 kg (10-20 kg) : 50 ml/kg
-Deretter: 20 ml/kg

7

Hva er kliniske tegn på dehydrering?

-Nedsatt bevissthet/AT!!
-Fravær av tårer
-Tørre slimhinner
-Unormal respirasjon
-Tachycardi > 150/min
- Stående hudfolder
- Kapilærfylning > 2 sek
-Unormal radialpuls
-Oligoures
-Vekttap
-Innsunkede øyne

8

Labprøver?

-BLodgass
-Elektrolytter: Na (obs hypernatremi), K, Cl, Serum glukose, Hb, Hvite, CRP, urea, creatinin
-Virus/bakt i avføring
-Stiks

9

Behandling?

FØRST og fremst= REHYDRERING
-Vann, salt og glukose!!

-ORT gir raskere effekt enn iv, kortere tid med diare
-Forsøke å introdusere mat innen 24 timer.
-Kan gi Zofran hvis veldig kvalm
- Ikke imodium, IKKE Afipran til barn!!

10

Behandling i hjemmet ved gastroenteritt?

-Fortsette å amme
-Oral rehydrering- små mengder eks 5 ml hvert 5 min.
-Husk sukker og salt- farris og eplejus
-Unngå drikker med for mye sukker (osmotisk diare)
-Melk er greit, gi det barnet vil ha
-Foreldre må evaluere drikkemengde, mengde urin og mental status til barnet.

11

Hvordan klassifiserer WHO dehydrering?

Alvorlig:
-Lethargi eller ubevisst
-Innsunkne øye
-Klarer ikke drikke, eller drikker dårlig
-Rosa hud, men dårlig kapilærfylning

Moderat:
- Urolig, irritabel
-Innsunkne øyne
-Tørst, drikker
-Rosa hud, men noe dårlig kapillærfylning

12

Hvordan klassifiseres dehydrering med tanke på osmolaritet?

-Isonatremik (na 132-145)
-Hyponatremic (Na 145)

13

Hva er de beste kliniske tegnene på dehydrering?

I følge Up to date:
- Forlenget kapillærfylning
- Stående hudfolder
-Unormalt resp. mønster

I følge Gorelick:
-Forlenget kapillærfylning
-Tørre slimhinner
-Fravær av tårer
-Redusert bevissthet