Barns utvikling Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Barns utvikling > Flashcards

Flashcards in Barns utvikling Deck (11):
1

Hvilke områder er man interessert i?

-Grovmotorikk
-Finmotorikk
-Språk og hørsel
-Psykososialt

2

Hva er neonatal perioden?

Første 4 uker etter fødsel?

3

Infant, preschool, pubertet?

-Infant: Første leveår.
-Preschool: Todler-2 og 3 år
Playing 4-6 år
-Skolealder: 6 år til pubertet
-Pubert: Jenter- 10-14, gutter- 12-16

4

Vekt utvikling: Tommelfingerregler

-Vekttap første dager : 5-10% av fødslesvekt
-Nådd fødselsvekt: 7-10 dager
-Doble vekt: 4-5 mnd (7 kg)
-Triple vekt: 1 år (10 kg)
- 4 doble vekt: 2-3 år

10 kg= 1 år
20 kg= 5 år
30 kg= 10 år

5

Høyde utvikling, tommelfingerregler.

- 50 cm ved fødsle
-75 cm ved 1 år
-90 cm ved 3 år
-100 cm ved 4 år

-Gjennomsnittlig høydevekst i året (5-7,5 cm)

6

Språkutvikling, tommelfingerregler.

- 1 år: 1-3 ord
- 2 år: 2-3 ords fraser
- 3 år: Rutinebruk av setninger
- 4 år: Rutinebruk av setninger i sekvens

7

Normal gråting og kolikk?

- Først 2 uker gråter som rege lite.
-2-6 uker: 2-3 timer med gråt hver dag
-12 uker: 1 time med gråt

-Kolikk: Mer en 3 timer med gråt hver dag i mer enn 3 dager hver uke, i mer enn 3 uker.

8

Normal mengde med søvn:

- Født til terminbarn sover 2/4 av dagen.
- Ved 1 år: 15 timer (2-3 timer om dagen)
-12 år: 9 timer

9

Hvilke psykomotoriske områder skal utvikles?

-Grovmotorisk (bevegelseskontroll): hodekontroll, løfte bryst, rulle fra mage til rygg, krabbe, gå.
-Finmotorikk og syn: Pinsettgrep, koordinert øye-hånd-arm bevegelse, gripe/slippe, fokusere.
-Språk og hørsel: Snakke, høre, skille ulike lyder.
-Sosiale ferdigehter: Smile, kjenne igjen folk.

10

Hvilke faresignaler MÅ plukkes opp!

-Respons smil- senest 2 mnd
-God øyekontakt- senest 3 mnd
-Strekke seg etter ting-senest 5 mnd
-Sitte- senest ved 10 mnd
-Pinsettgrep- 12 mnd
-Gå- senest ved 18 mnd

11

Hvilke primitive reflekser har en baby?

-Søkereflekst
-Sugerefleks
-Mororefleks
-Griperefleks
-Gå og stå-refleksen
-Fotens griperefleks