Ikke-epileptiske paroksysmale anfall Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Ikke-epileptiske paroksysmale anfall > Flashcards

Flashcards in Ikke-epileptiske paroksysmale anfall Deck (14):
1

Definisjon på anfall?

-Husk definisjon på epilepsi ( to anfall, eller sansynlig for ett til inne 10 år.

-Av begrenset varighet viser pasienten tegn og/eller symptomer grunnet abnormal overdreven eller synkron nerve aktivering i hjerne.
-Et annfall er en hendelse.
-Epilepsi er en sykdom som innebærer tilbakevendene uprovoserte anfall.

2

Hva er provoserte anfall?

-Anfall forårsaket av faktorer som fører til anfall hos alle -->Eks: Hyponatremi, hypokalsemi, hypoglykemi, feber, forgiftning, trakraniell blødning, meingitt, encephalitt.

3

Hva er refleks epilepsi?

-Epileptiske anfall som trigges av faktorer som ikke gir anfall hos personer som ikke har epilepsi
-Triggerfaktorer: Blinkende lys (vanligste), se på mønstre, lesing, musikk, spising, bevegelse, varmt vann.

4

Hvilke ikke-epileptiske paroksysmale hendelser har vi?

-Psykogen psudoepileptiske anfall
-Synkope
-Sandifer syndrom (GERD årsak)
-Breath holding spells
-Selvstimulering
-Night terror
-Katapelksi (pluttselig tap av kraft)
-Migrene
-Hyperrefleksia

5

Hva er pseudoepileptiske anfall?

-Prevalens: 2-33/100 000
-7-10 år forsinket diagnose
-20 % Status epilepticus
-Tvunget øyelukking

Komorbiditet:
-Psykogene
-PTSD
-Angst
-Depresssjon

6

Hva er gullstandar for å undersøke anfall vs non-epileptisk hendelse?

-Video EEG hvor alle anfall tas opp.

7

Hva er synkope?

-Hypoksi grunnet redusert blodtilførsel til hjernen

Sympt: Prodromale (kvalme, svimmelhet, tinnitus), faller sammen uten protektive reflekser (mydriasis, myoklonik rykk kan oppstå), gjenvinner bevisshet fra sek til minutter

8

Hva er årsaker til synkope?

-Ortostatisk intoleranse
-Vasovagal
-Cardiac dysfunksjon (mer alvorlige sympt, arytmi, ischemi)

9

Hva er Sandifer syndrom?

-Kan skje ved gasroøsofagal refluks
-Hos små barn
-Generalisert sivhet, repetert svelging
-Apne, stirring
-Opp til 30 minutter etter måltid

10

Hva er breath-holding spells?

-Hos barn fra 6 mnd-6 år
-Provosert av små traumer
-Cyanotisk spells: Ukjent grunn,
-Pallid spells: Grunnet bradycardi

11

Hva er selvstimulering?

-Spesielt hos utviklingshemmede og autister
-Infantil masturbasjon, sitter med bein presset sammen og rugger frem og tilbake, kan se ut som de er redde eller har vondt.

12

Hva er Night terror?

-Vanligvis fra 5-7 år (18 mnd til tenåring)
-Pluttselig og dramatisk oppvåkning
-Tachykardi og mydriasis
-Sovner igjen etter på minutter
-Amnesi

13

Hva er katapleksi?

-Tap av tonus i del av kroppen (eks tungen) eller hele kroppen
-Sees i narkolepsi og noen andre neurodegenerative sykdommer

14

Hva er hyperekspleksia?

-Genetisk sykdom
-Redusert glycin reseptor transmittor
-"stiv baby syndrom"
-Økt skremme reflekser (fult våken, generell stivhet etterpå)
-Apne
-Hode retraction refleks