Kronisk lungesykdom Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Kronisk lungesykdom > Flashcards

Flashcards in Kronisk lungesykdom Deck (8):
1

Hva er manifestasjonene av kronisk lungesykdom?

-Obstruksjon
-Atelektaser
-Bronkiektasier
-Bronkial remodellering

2

Hvilke primære kroniske lungesykdommer har vi?

Primære:
-Astma
-KOLS
-Sekvele etter inkeksjon--> Bronkiopulmonal dysplasi
-Idiopatisk pulmonal hemosiderose
-Allergisk alveolitt
-Fibroserende alveolitt
-Lungefibrose
-Tumor

3

Hvilke sekundære kroniske lungesykdommer har vi?

Sekundære:
-Immundeficiency
-CF
-Øsofagal atresi/trecheo-øsofagal fistula
-Primær cilliær dyskinesi
-Neuromuskulære sykdommer
-Fremmedlegeme
-Medfødte misdannelser, også hjerte/vaskulære som øker pulmonal trykket
-Pulmonal Graft vs host

4

Hva er hypo-gamma-globulinemi?

-En immunsvikt sykdom
-Fører til kronisk obstruksjon, atelektaser, bronkiektasier.
-Residiverende nedre luftveisinfeksjon
-Progressiv skade på lungevevet uten behandling.

Behandling:
Mukus mobilisering, sympt bronkodilatasjon
Antiinflamm behandling
AB syst og/eller inhal ved behov

5

Hva er Kartagener syndrom?

-Primær cilliær dyskinesi

6

Hva er vanligste kroniske lungesykdom hos nyfødte?

-Bronkopulmonal dysplasi.

7

Hvordan kan idiopatisk pulmonal hemosiderose arte seg?

-Pluttselig dramatisk lungeblødning av ukjent årask
-Ofte transfusjonskrevende
- Progressiv skade på lungene
-Behandling: Antiinflammatorisk, klorokiner, vitamin E

8

Hva er og hvordan behandles fibrotisk alveolitt?

-Alvorlig progressiv tilstand
-Kan muligens "brenne ut" i barneårene
Behandling:
-Systemiske steroider
-Cytostatika
-Muligens lunge tx