Anemi hos barn Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Anemi hos barn > Flashcards

Flashcards in Anemi hos barn Deck (8):
1

Hva er anemi?

-Reduksjon i Hb under 2 sd ifh til alder og kjønn

2

Hvordan kategoriseres anemi?

-Normocytisk
-Mikrocytisk
-Makrocytisk

-Red prod
-Norm prod
-Økt prod

3

Årsaker til anemi tidlig og sent?

-Tidlig: uke 6-8
-Hemolyse,
-Epo mangel
-Iatrogen
-Jernmangel, protein mangel, folsyre mangel

Sen: 6 mnd
-Jernmangel

4

Hemolytisk anemi?

- Antistoff
-Rhesus eller ABO

Beh:
-Intrauterin--> transfusjon
-Postnatal: utskiftning transufusjon, iv IG, lysterapi

5

Anemi grunnet red produksjon?

-Parov B 19
-Kell immunisering
-Virale infeksjoner: CVM, Toxo, rubella

6

Alfa- thalassemi?

-Hypokromatisk mikrocytær anemi
-Arvelig tilstand
-Sørøst Asia, Afrika og mielhavet

7

Beta thalassemi?

-Hypokromatisk mikrocytær anemi
-Minor= friske barn
-Major= alvorlig, trenger transfusjon

8

Anemi etter inflammasjon?

-Nest vanligst (etter jernmangel)
-Kommer etter sykdom, kronisk sykdom, virus osv
-Mild til moderat anemi
-Mikrocytisk eller normal

-Lav Fe, men OGSÅ lav TIBC
-Ingen effekt av jernbehandling