Feber Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Feber > Flashcards

Flashcards in Feber Deck (5):
1

Definisjon av feber?

- 38 (rektal)
- 37,5 (oralt)
- 37,2 (aksille)

2

Fokus ved undersøkelse av barn med feber?

-Hvor høy er feber?
--> over 39, gi paracetamol (15 mg/kg
-ALLMENNTILSTANDEN
-Veldig mange foreldre er redd for feberen i seg selv.

3

Fakta om feber

-Regulert av neg feedback
-Hemmer vekst av bakterier
-Aktiverer immunforsvaret
-Øker metabolismen, men gir ikke skade
-Feberkramper er skremmene men gir ikke sekvele
-Feberdempende hindrer ikke feberkramper
-Feberen sier i seg selv lite om alvorligheten av sykdommen

4

Er den noen risikoer forbundet med bruk av Paracetamol hos barn?

-Økt risiko for å utvikle astma

5

Generelle råd ved feber?

-Pass på at barnet drikker mye
-Overvåk allmenntilstanden
-Hvis barnet er virker affisert og plaget bruk paracetamol
-Men BARE ved indikasjon--> risiko for astma
-Ikke profylaktisk