Endokrinologi hos barn Flashcards Preview

9. sem Pediatri > Endokrinologi hos barn > Flashcards

Flashcards in Endokrinologi hos barn Deck (6):
1

Thyroidea?

-Screening av nyfødte, så raskt som mulig etter 48 timer
-Bare TSH som måles, kan misse noen
-Hypo og hyper
-Tyoroksin er essensielt for normal hjerneutvikling
-Medfødt hypo kan føre til alvorlig retardasjon

Sympt:
Ofte milde eller fraværende første døgn
Etterhvert: failure to thrive, hypotoni, umbilikal hernie, ødematøs, ansiktstrekk, forstørret tunge, forlenget ikterus, konstipasjon

2

Manglende pubertetsutvikling?

Hypogonatotropi:
-SENTRAL defekt
--> hypofysen eller hypthalamus
-Lav LH/FSH

Hypergonadotropi:
-Perifer defekt
-->Ovarie eller testis
-Høy LH/FSH
-Turner, bilateral cryptorchisme, Klinefelter syndrom

3

Diagnose ved manglende pubertestutvikling?

-Vekstkurver
-Skjelettalder
-LH/FSH, sex steroider, prolaktin, TSH
-Cøliaki
-BIlder

4

Binyre sykdommer?

For lav:
-Primær: Adrenokoritikal insufficiency
-Sekunær: hypofyse fieling

For høy:
-Cushing sykdom
-Cushing syndrom
-Iatrogen

5

Forskjell mellom primær og sekundær minyresvikt?

Primær:
-Kortisol OG aldosteron mangel

Sekundær:
-Kortisol mangel
-Normal aldosteron

6

Hvordan arter Addison seg, og hva er addison krise?

Årsak: Økt ACTH
Sympt:
-Hyperpigmentering

Sympt ved krise:
-Feber og abdominal smerte
-Hypoglysemi
-Hyponatremi og hyperkalemi
-Hypovolemi
-Hypotensjon
-Vaskulær kollaps

Beh:
-Ta blodprøver, SÅ gi hydrokortison
-s-kortisol og p-ACTH
-Lab: Na, K, aldosteron,

Gi: Hydorkortison=solu-cortef