Epstein-Barr virus (mononukleose - kyssesyge) Flashcards Preview

Virus > Epstein-Barr virus (mononukleose - kyssesyge) > Flashcards

Flashcards in Epstein-Barr virus (mononukleose - kyssesyge) Deck (19)
Loading flashcards...
1

Gruppe (Epstein-Barr)

Herpes virus

2

Størrelse (Epstein-Barr)

150 nm (store)

3

Nucleinsyre (Epstein-Barr)

dsDNA

4

Capsid (Epstein-Barr)

Icosahedral capsid

5

Envelope (Epstein-Barr)

Ja. Capsidet er omgivet af lipid-envelope med spikes af glykoprotein. Glykoproteinerne fungerer som VAP, fusionsproteiner og hjælper til med at undgå immunsystemet.
Rummet mellem capsid og envelope kaldes tegument og her er virale proteiner og enzymer som hjælper til med at initiere replikation.
gp350 = VAP

6

Stabilitet (Epstein-Barr)

Følsomme over for udtørring, syre og opløsningsmidler (pga. deres envelope!)

7

Inddeling (Epstein-Barr)

HHV-4. Er et gamma-herpes virus

8

Epidemiologi/forekomst (Epstein-Barr)

Mere end 90% har antistoffer mod EBV.
Livslang infektion --> latens.
Infektion mildere(næsten asymptomatisk) for børn end voksne, da de har et mindre aktivt immunforsvar.

9

Smittekilder og smitteveje (Epstein-Barr)

Smitter primært via spyt -> kyssesyge. Man kan også smittes ved at dele tandbørster og kopper (også spyt).

10

Replikation (Epstein-Barr)

Har meget snæver tropisme, idet dens receptor er CR2 som udtrykkes på B-lymfocytter. Binder også til MHC II. Ellers er replikation som normalt for herpes virus.

11

Virulensfaktorer/patogenese (Epstein-Barr)

EBV-infektion har 3 udfald:
1. EBV kan replikerer i B-celler eller epithelceller.
2. Kan forårsage latent infektion af memory B-celler, når der er kompetente T-celler tilstede.
3. Kan stimulere og uddødeliggøre B-celler. LMP1 aktiverer B-cellerne ved at efterligne CD40-signalet. LMP2A efterligner B-celle-receptor-signalet=uddødliggører B-cellen.
Producerer IL-10 som inhiberer TH1 CD4 T-celleresponser og stimulerer B-celle vækst.

12

Hvordan inficerer Eppstein-Barr kroppen?

Adhæsion epitelceller i oropharynx og initiering af infektion (særligt i tonsillerne) -> Inficerer subepiteliale B-celler-> aktivering og deling af B-celler -> sekretion af IgM (primært, men også andre antistoffer) "heterofile antistoffer"-> virus spredes via B-lymfocytterne til lymfeknuder og blodbanen.
Desuden aktiveres det cellulære respons (T-cellerne), som holder B-cellerne nede.
Efter det akutte forløb etableres en latent fase i hukommelses B-lymfocytter som kan reaktiveres, hvis B-cellen aktiveres.

13

Inkubationstid (Epstein-Barr)

1-2 måneder

14

Kliniske symptomer/sygdomme (Epstein-Barr)

Sygdommen begynder ofte med influenzalignende symptomer med træthed, appetitløshed og
hovedpine. Herefter opstår halsbetændelse med udtalt hævelse og belægninger af mandlerne,
som kan give det vanskeligt at synke.
Der kan opstå hævelse
og ømhed af lymfeknuderne, specielt på halsen, men også andre steder på kroppen. Der er feber,
som kan vare i et par uger. I nogle tilfælde opstår påvirkning af leveren og forstørrelse af milten.

Patienter klager især over udmattelse -> kræver masser af energi at danne de mange T-celler.
Hævede lymfeknuder og forstørret milt.

Komplikationer:
Folk med manlgennde T-celle immunitet kan lide af livstruende polyklonal leukæmi-lignende >B-celle proliferativ sygdom.

Neurologiske problemer (meningoencephalit + Guillain-Barre syndrom), laryngeal obstruktion og ruptur af milten.

Er også associeret med cancer. (se senere flashcard).

Mononucleose (kyssesyge):
- Hos børn ses subklinisk sygdom, som skyldes mindre udviklet og aktivt immunforsvar.
- 15-25 år: Symptomer skyldes kraftigt T-celle respons mod inficerede B-celler ('civil war').

15

EBV associerede sygdomme:

Burkitts lymfom
Nasopharynx carcinom
Hodgkins T-celle lymfom (associeret med EBV i 50% af tilfældene)

16

Diagnose (Epstein-Barr)

Stilles som regel på baggrund af de kliniske symptomer. Blodprøver.
Påvisning af IgM mod VCA (virus capsid antigen) (ELISA).
Og PCR.

17

Behandling (Epstein-Barr):

Ingen effektiv behandling for EBV.

18

Profylakse/forebyggelse (Epstein-Barr)

Ingen vaccine. Svært at forebygge, da der sker asymptomatisk smitte. Bedst at få infektionen som barn, da sygdommen her er mere benign.

19

Differentialdiagnoser?

CMV, Toxoplasma gondii og HIV