LOI-H08b Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H08b Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H08b Mots Deck (84):
1

composition f

compositie

2

compositeur m

componist

3

interprétation f

vertolking

4

accorder

stemmen

5

chef d'orchestre m

dirigent

6

diapason m

stemvork

7

orchestre m

orkest

8

fosse d'orchestre f

orkestbak

9

mélomane m

muziekliefhebber

10

mesure f

maat

11

jouer à contretemps

uit de maat spelen

12

jouer en mesure

in de maat spelen

13

battre la mesure

de maat slaan

14

musicien m

musicus

15

être musicien

muzikaal zijn

16

note f

noot

17

partition f

partituur, notenschrift

18

Il joue sans partition

Hij speelt uit zijn blote hoofd

19

affect m

affect (elementaire staat van gevoel)

20

aiguiser

aanscherpen, slijpen

21

assidûment

nauwgezet; regelmatig

22

bande-son f

geluidsband

23

clair-obscur

spel van schaduw en licht; halfduister

24

côtoyer

in aanraking komen met

25

déconstruction f

deconstructie

26

le défi m

uitdaging

27

disperser

verspreiden

28

évincer

verdringen, uitsluiten

29

humer

opsnuiven, inademen

30

Inaugurer

inwijden; feestelijk openen

31

insérer

invoegen

32

maîtriser

beheersen

33

omnipotent

almachtig

34

la pénombre f

halfduister

35

perception f

waarneming

36

proliférer

snel toenemen, woekeren

37

prononcé

uitgesproken

38

résidence f

verblijf

39

résidu m

overschot, rest

40

séquence f

reeks; scène

41

tentative f

poging

42

traitement de texte m

tekstverwerking

43

compositie

composition f

44

componist

compositeur m

45

vertolking

interprétation f

46

stemmen

accorder

47

dirigent

chef d'orchestre m

48

stemvork

diapason m

49

orkest

orchestre m

50

orkestbak

fosse d'orchestre f

51

muziekliefhebber

mélomane m

52

maat

mesure f

53

uit de maat spelen

jouer à contretemps

54

in de maat spelen

jouer en mesure

55

de maat slaan

battre la mesure

56

musicus

musicien m

57

muzikaal zijn

être musicien

58

noot

note f

59

partituur, notenschrift

partition f

60

Hij speelt uit zijn blote hoofd

Il joue sans partition

61

affect (elementaire staat van gevoel)

affect m

62

aanscherpen, slijpen

aiguiser

63

nauwgezet; regelmatig

assidûment

64

geluidsband

bande-son f

65

spel van schaduw en licht; halfduister

clair-obscur

66

in aanraking komen met

côtoyer

67

deconstructie

déconstruction f

68

uitdaging

le défi m

69

verspreiden

disperser

70

verdringen, uitsluiten

évincer

71

opsnuiven, inademen

humer

72

inwijden; feestelijk openen

Inaugurer

73

invoegen

insérer

74

beheersen

maîtriser

75

almachtig

omnipotent

76

halfduister

la pénombre f

77

waarneming

perception f

78

snel toenemen, woekeren

proliférer

79

uitgesproken

prononcé

80

verblijf

résidence f

81

overschot, rest

résidu m

82

reeks; scène

séquence f

83

poging

tentative f

84

tekstverwerking

traitement de texte m