LOI-H39 Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H39 Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H39 Mots Deck (130):
1

animation f

drukte, levendigheid; activiteit

2

comité des fêtes m

feestcommissie

3

bal m

bal

4

corso m

corso

5

corso fleuri m

bIoemencorso

6

cortège m

stoet

7

costume m

kostuum

8

il est costumé / déguisé en Pierrot

hij is aIs Pierrot verkIeed

9

coutume f

traditie, gewoonte

10

défilé m

defilé, stoet

11

fête f

feest

12

faire la fête

fuiven

13

feu d'artifice m

vuurwerk

14

festival m

festival

15

foire f

kermis

16

folklore m

folklore

17

légende f

legende, sage

18

procession f

processie

19

réveillon m

feestmaaltijd

20

réveillon de Noël et du Nouvel An

(Kerstavond en oudejaarsnacht

21

spectacle m

voorstelling; vertoning

22

tradition f

traditie

23

abreuver

te drinken geven

24

allouer

toekennen

25

archer m

boogschutter

26

archerie f

kunst van het boogschieten

27

arquebusier m

haakschutter

28

carquois m

pijlkoker

29

confrérie f

broederschap, de vereniging, het gilde

30

conjuguer

combineren, bundelen, vervoegen

31

consacrer

inwijden, heiligen, inzegenen

32

dentelle f

kant(werk)

33

dissolution f

losbandigheid

34

écuyer m

schildknaap; de kunstruiter

35

émulation f

wedijver, de competitie

36

enchâssé

verscholen, ingelijst

37

enfiler

aanschieten

38

évocateur

veelbetekenend, suggestief

39

exempter de

vrijstellen van

40

fortification f

vestingwerk, versterking

41

gentilhomme m

edelman

42

investir

beleggen, belegeren

43

joufflu

met bolle wangen

44

lavandière f

wasvrouw

45

liesse f

uitgelatenheid

46

lubricité f

ontucht

47

meneau m

het vensterkruis, middenstijl

48

orner

versieren

49

ouvragé

fijn, kunstig bewerkt

50

oyez

luistert

51

perche f

(lange) stok

52

pignon m

puntgevel

53

récital m

voordracht

54

revêtir

aantrekken

55

roturier

niet van adel

56

sacrer

kronen, inhuldigen; uitroepen tot

57

saltimbanque m

acrobaat

58

séculaire

eeuwenoud

59

sujet (à)

blootgesteld (aan), gevoelig (voor)

60

tohu-bohu m

wanorde, herrie, chaos

61

tourelle f

torentje

62

tripot m

speelhol

63

verdoyant

groen

64

volatile f

gevogelte, vogel

65

drukte, levendigheid; activiteit

animation f

66

feestcommissie

comité des fêtes m

67

bal

bal m

68

corso

corso m

69

bIoemencorso

corso fleuri m

70

stoet

cortège m

71

kostuum

costume m

72

hij is aIs Pierrot verkIeed

il est costumé / déguisé en Pierrot

73

traditie, gewoonte

coutume f

74

defilé, stoet

défilé m

75

feest

fête f

76

fuiven

faire la fête

77

vuurwerk

feu d'artifice m

78

festival

festival m

79

kermis

foire f

80

folklore

folklore m

81

legende, sage

légende f

82

processie

procession f

83

feestmaaltijd

réveillon m

84

(Kerstavond en oudejaarsnacht

réveillon de Noël et du Nouvel An

85

voorstelling; vertoning

spectacle m

86

traditie

tradition f

87

te drinken geven

abreuver

88

toekennen

allouer

89

boogschutter

archer m

90

kunst van het boogschieten

archerie f

91

haakschutter

arquebusier m

92

pijlkoker

carquois m

93

broederschap, de vereniging, het gilde

confrérie f

94

combineren, bundelen, vervoegen

conjuguer

95

inwijden, heiligen, inzegenen

consacrer

96

kant(werk)

dentelle f

97

losbandigheid

dissolution f

98

schildknaap; de kunstruiter

écuyer m

99

wedijver, de competitie

émulation f

100

verscholen, ingelijst

enchâssé

101

aanschieten

enfiler

102

veelbetekenend, suggestief

évocateur

103

vrijstellen van

exempter de

104

vestingwerk, versterking

fortification f

105

edelman

gentilhomme m

106

beleggen, belegeren

investir

107

met bolle wangen

joufflu

108

wasvrouw

lavandière f

109

uitgelatenheid

liesse f

110

ontucht

lubricité f

111

het vensterkruis, middenstijl

meneau m

112

versieren

orner

113

fijn, kunstig bewerkt

ouvragé

114

luistert

oyez

115

(lange) stok

perche f

116

puntgevel

pignon m

117

voordracht

récital m

118

aantrekken

revêtir

119

niet van adel

roturier

120

kronen, inhuldigen; uitroepen tot

sacrer

121

acrobaat

saltimbanque m

122

eeuwenoud

séculaire

123

blootgesteld (aan), gevoelig (voor)

sujet (à)

124

wanorde, herrie, chaos

tohu-bohu m

125

torentje

tourelle f

126

speelhol

tripot m

127

groen

verdoyant

128

gevogelte, vogel

volatile f

129

receler

zich verborgen houden

130