LOI-H40 Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H40 Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H40 Mots Deck (112):
1

aiguille

naald

2

enfiler une aiguille

draad door de naald halen

3

broderie f (broder, la brodeuse)

borduren

4

collection f

collectie

5

confection f

confectie-industrie

6

couture f

naaien | modevak | naad

7

robe façon couture f

een maatjurk

8

couturière f

naaister

9

défilé de modes m

modeshow

10

fil m

draad

11

griffe f

merk

12

mannequin m

mannequin, de (etalage )pop

13

mode f

mode

14

être démodé

uit de mode zijn

15

mousseline

mousseline

16

patron m

patroon, sjabloon

17

soie f

zij(de)

18

soierie f

zijden stof

19

tailleur m

kleermaker | mantelpak

20

tissu m

stof

21

laine f

wol

22

coton m

katoen

23

fibres synthétiques f

synthetische stof

24

broché

brokaat

25

imprimé

gedrukt

26

coupon de tissu m

lap stof

27

métrage d'un tissu m

het afmeten van stof

28

velours m

fluweel

29

accalmie f

kalmte, rust; slappe tijd

30

aficionado m

fan, bewonderaar

31

bobine f

klos, spoel

32

braise f

gloeiende houtskool

33

brodeuse f

borduurster

34

chaufferette f

stoof

35

classeur m

ordner

36

colorier

inkleuren

37

craie f

krijt

38

enchantement m

betovering

39

enfilade f

rij, aaneenschakeling

40

essor m

groei, bloei

41

façonner

bewerken, vormgeven, modelleren

42

frange f

franje

43

habit de lumière m

stierenvechterskostuum

44

lacérer

verscheuren, in stukken scheuren

45

mal en point

lelijk toegetakeld

46

métier m

borduurraam

47

mitaine f

handschoen zonder vingers

48

piétiner

vertrappen, onder de voet lopen

49

point m

steek, het kantwerk

50

pointeuse f

prikklok

51

posture f

houding

52

primesautier

impulsief, spontaan

53

receler

verbergen, bevatten

54

scintillant

fonkelend, schitterend

55

tailleur m

mantelpak

56

tournoiement m

draaiing

57

naald

aiguille

58

draad door de naald halen

enfiler une aiguille

59

borduren

broderie f (broder, la brodeuse)

60

collectie

collection f

61

confectie-industrie

confection f

62

naaien | modevak | naad

couture f;

63

een maatjurk

robe façon couture f

64

naaister

couturière f

65

modeshow

défilé de modes m

66

draad

fil m

67

merk

griffe f

68

mannequin, de (etalage )pop

mannequin m

69

mode

mode f

70

uit de mode zijn

être démodé

71

mousseline

mousseline

72

patroon, sjabloon

patron m

73

zij(de)

soie f

74

zijden stof

soierie f

75

kleermaker | mantelpak

tailleur m

76

stof

tissu m

77

wol

laine f

78

katoen

coton m

79

synthetische stof

fibres synthétiques f

80

brokaat

broché

81

gedrukt

imprimé

82

lap stof

coupon de tissu m

83

het afmeten van stof

métrage d'un tissu m

84

fluweel

velours m

85

kalmte, rust; slappe tijd

accalmie f

86

fan, bewonderaar

aficionado m

87

klos, spoel

bobine f

88

gloeiende houtskool

braise f

89

borduurster

brodeuse f

90

stoof

chaufferette f

91

ordner

classeur m

92

inkleuren

colorier

93

krijt

craie f

94

betovering

enchantement m

95

rij, aaneenschakeling

enfilade f

96

groei, bloei

essor m

97

bewerken, vormgeven, modelleren

façonner

98

franje

frange f

99

stierenvechterskostuum

habit de lumière m

100

verscheuren, in stukken scheuren

lacérer

101

lelijk toegetakeld

mal en point

102

borduurraam

métier m

103

handschoen zonder vingers

mitaine f

104

vertrappen, onder de voet lopen

piétiner

105

steek, het kantwerk

point m

106

prikklok

pointeuse f

107

houding

posture f

108

impulsief, spontaan

primesautier

109

verbergen, bevatten

receler

110

fonkelend, schitterend

scintillant

111

mantelpak

tailleur m

112

draaiing

tournoiement m