LOI-H10a Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H10a Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H10a Mots Deck (98):
1

portail m

kerkportaal

2

argile f

klei

3

bloc m

blok

4

bronze m

het brons

5

couler une statue en bronze

bronzen beeld gieten

6

buste m

bronzen beeld, voorwerp, borstbeeld

7

ciseau m

beitel

8

maillet m

(houten) hamer)

9

ébauchoir m

steekbeitel

10

ciseler

beitelen

11

épreuve f

proefmodel, proefdruk

12

ériger (ériger un monument, une statue)

oprichten

13

façonner

bewerken, boetseren

14

façonner de la terre glaise

klei boetseren

15

figure f

figuur, beeld(je)

16

figurine f

beeldje, poppetje

17

(terre) glaise f

klei, pottenbakkersaarde

18

marbre m

marmer

19

marbrer

marmeren

20

marbrier m

marmerwerker/-schilder

21

marbre funéraire m

marmeren grafsteen))

22

modeler (le modelage)

boetseren

23

pâte à modeler f

boetseerklei

24

mouler

(in een vorm) gieten, afgieten

25

moulage en plâtre m

het gipsafgietsel

26

moule

vorm, mal, model))

27

pétrir (modeler)

kneden, vormgieten

28

praticien m

vakman, helper (van kunstenaar)

29

sculpter (sculpter une statue)

(beeld)houwen, bewerken

30

sculpture f

beeldhouwkunst; beeldhouwwerk

31

statue f

(stand) beeld

32

statue équestre f

ruiterstandbeeld

33

statuaire f (= la sculpture)

beeldhouwkunst

34

tailler

houwen, slijpen, bewerken

35

terre cuite f

terracotta

36

taille brute f

hardsteen

37

taille douce f

kopergravure

38

autre part

ergens anders

39

d'autre part

aan de andere kant

40

un(e) autre

iemand anders

41

quelqu'un d'autre

iemand anders

42

personne d'autre

niemand anders

43

autre chose

iets anders

44

rien d'autre

niets anders

45

aggloméré m

kunststeen

46

alliance f

verbond; combinatie, samenhang

47

altérité f

het anderszijn

48

armature f

geraamte

49

chair f

huid, vlees

50

kerkportaal

portail m

51

klei

argile f

52

blok

bloc m

53

het brons

bronze m

54

bronzen beeld gieten

couler une statue en bronze

55

bronzen beeld, voorwerp, borstbeeld

buste m

56

beitel

ciseau m

57

(houten) hamer

maillet m

58

steekbeitel

ébauchoir m

59

beitelen

ciseler

60

proefmodel, proefdruk

épreuve f

61

oprichten

ériger (ériger un monument, une statue)

62

bewerken, boetseren

façonner

63

klei boetseren

façonner de la terre glaise

64

figuur, beeld(je)

figure f

65

beeldje, poppetje

figurine f

66

klei, pottenbakkersaarde

(terre) glaise f

67

marmer

marbre m

68

marmeren

marbrer

69

marmerwerker/-schilder

marbrier m

70

marmeren grafsteen

marbre funéraire m

71

boetseren

modeler (le modelage;

72

boetseerklei

pâte à modeler f

73

(in een vorm) gieten, afgieten

mouler

74

het gipsafgietsel

moulage en plâtre m

75

vorm, mal, model

moule

76

kneden, vormgieten

pétrir (modeler)

77

vakman, helper (van kunstenaar)

praticien m

78

(beeld)houwen, bewerken

sculpter (sculpter une statue)

79

beeldhouwkunst; beeldhouwwerk

sculpture f

80

(stand) beeld

statue f

81

ruiterstandbeeld

statue équestre f

82

beeldhouwkunst

statuaire f (= la sculpture)

83

houwen, slijpen, bewerken

tailler

84

terracotta

terre cuite f

85

hardsteen

taille brute f

86

kopergravure

taille douce f

87

ergens anders

autre part

88

aan de andere kant

d'autre part

89

iemand anders

un(e) autre

90

iemand anders

quelqu'un d'autre

91

niemand anders

personne d'autre

92

iets anders

autre chose

93

niets anders

rien d'autre

94

kunststeen

aggloméré m

95

verbond; combinatie, samenhang

alliance f

96

het anderszijn

altérité f

97

geraamte

armature f

98

huid, vlees

chair f