LOI-H22c Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H22c Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H22c Mots Deck (78):
1

scanner, scanneur m

een scanner

2

sélectionner

selecteren

3

serveur m

server

4

site Web m

website

5

souris f

muis

6

stocker

opslaan, bewaren

7

dispositif de stockage m

geheugenstick / -kaart

8

support de stockage amovible m

geheugenstick / -kaart

9

supprimer

verwijderen, wissen

10

surligner

markeren

11

système d'exploitation m

besturingssysteem

12

en temps réel

in real time

13

terminal m

terminal

14

texto m

sms

15

traçage m

het traceren, tracing

16

traitement m

de verwerking

17

programme / logiciel de traitement de texte m

tekstverwerkingsprogramma

18

traitement de données m

gegevensverwerking

19

transmettre

overdragen, verzenden

20

transmission f / transfert m de données

gegevensoverdracht

21

utilisateur m

gebruiker

22

profil d'utilisateur m

gebruikersprofiel

23

virus m

virus

24

visualiser

visualiseren

25

webcam m

webcam

26

abord m

het uiterlijk, het voorkomen

27

bonne cause f

de goede zaak, het goede doel

28

échantillon m

proefmonster, staal

29

faconde f

welbespraaktheid

30

foisonnant

krioelend, welig tierend

31

gueule f

smoel(werk), bek

32

haut de gamme

topklasse

33

inextricable

onontwarbaar

34

réseau inextricable de ruelles m

wirwar van steegjes

35

à votre insu

zonder uw medeweten

36

mettre en évidence

aan het licht brengen, zichtbaar maken

37

recoin caché m

verborgen hoekje

38

subrepticement

heimelijk, slinks

39

synoptique

beknopt, overzichtelijk

40

een scanner

scanner, scanneur m

41

selecteren

sélectionner

42

server

serveur m

43

website

site Web m

44

muis

souris f

45

opslaan, bewaren

stocker

46

geheugenstick / -kaart

dispositif de stockage m

47

geheugenstick / -kaart

support de stockage amovible m

48

verwijderen, wissen

supprimer

49

markeren

surligner

50

besturingssysteem

système d'exploitation m

51

in real time

en temps réel

52

terminal

terminal m

53

sms

texto m

54

het traceren, tracing

traçage m

55

de verwerking

traitement m

56

tekstverwerkingsprogramma

programme / logiciel de traitement de texte m

57

gegevensverwerking

traitement de données m

58

overdragen, verzenden

transmettre

59

gegevensoverdracht

transmission f / transfert m de données

60

gebruiker

utilisateur m

61

gebruikersprofiel

profil d'utilisateur m

62

virus

virus m

63

visualiseren

visualiser

64

webcam

webcam m

65

het uiterlijk, het voorkomen

abord m

66

de goede zaak, het goede doel

bonne cause f

67

proefmonster, staal

échantillon m

68

welbespraaktheid

faconde f

69

krioelend, welig tierend

foisonnant

70

smoel(werk), bek

gueule f

71

topklasse

haut de gamme

72

onontwarbaar

inextricable

73

wirwar van steegjes

réseau inextricable de ruelles m

74

zonder uw medeweten

à votre insu

75

aan het licht brengen, zichtbaar maken

mettre en évidence

76

verborgen hoekje

recoin caché m

77

heimelijk, slinks

subrepticement

78

beknopt, overzichtelijk

synoptique