LOI-H18 Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H18 Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H18 Mots Deck (54):
1

inextricable

onontwarbaar

2

révulser

walgen van

3

congestion f

opstopping

4

bagnole f

auto

5

marché saturé f

verzadigde markt

6

s'affranchir

zich bevrijden, zich losmaken

7

aggravant

verzwarend

8

bafouer

bespotten, belachelijk maken

9

la brique f

baksteen

10

la combinaison f

overall, pak

11

le déclin m

verval, ondergang

12

dévoiler

onthullen

13

s'effriter

afbrokkelen

14

l'embarras m

drukte

15

empreint de

doortrokken van

16

enfourcher

gaan zitten op, stappen op

17

étreinte f

omarming, omhelzing

18

faubourg m

(buiten)wijk, (vroegere) voorstad

19

filer

ervandoor gaan

20

filer à l'anglaise

er stilletjes tussenuit knijpen

21

fouillé

doorwrocht

22

motard m

motorrijder

23

plâtre m

gips, stucwerk, pleisterkalk | gipsverband

24

poignée f

handvat

25

précipiter

versnellen, bespoedigen

26

revêtement m

wegdek

27

zeste m

vleugje, snufje

28

onontwarbaar

inextricable

29

walgen van

révulser

30

opstopping

congestion f

31

auto

bagnole f

32

verzadigde markt

marché saturé f

33

zich bevrijden, zich losmaken

s'affranchir

34

verzwarend

aggravant

35

bespotten, belachelijk maken

bafouer

36

baksteen

la brique f

37

overall, pak

la combinaison f

38

verval, ondergang

le déclin m

39

onthullen

dévoiler

40

afbrokkelen

s'effriter

41

drukte

l'embarras m

42

doortrokken van

empreint de

43

gaan zitten op, stappen op

enfourcher

44

omarming, omhelzing

étreinte f

45

(buiten)wijk, (vroegere) voorstad

faubourg m

46

ervandoor gaan

filer

47

er stilletjes tussenuit knijpen

filer à l'anglaise

48

doorwrocht

fouillé

49

motorrijder

motard m

50

gips, stucwerk, pleisterkalk | gipsverband

plâtre m

51

handvat

poignée f

52

versnellen, bespoedigen

précipiter

53

wegdek

revêtement m

54

vleugje, snufje

zeste m