LOI-H38b Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H38b Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H38b Mots Deck (72):
1

à tout moment/à tous moments

onophoudelijk, telkens

2

de toute(s) part(s)

aan/van alle kanten, overal

3

en tout lieu / en tous lieux

overal

4

toute(s) sorte(s)

allerhande, allerlei

5

en tout point/en tous points

in alle opzichten

6

en toute(s) saison(s)

het hele jaar door

7

en tout temps/en tous temps

altijd (al)

8

autodérision f

zelfspot

9

cartonner

klapper maken, daverend succes zijn

10

chahuter

overschreeuwen, herrie schoppen, keten

11

clin d'œil m

knipoog

12

concocter

uitbroeden

13

cracra

smerig

14

crobard m

tekeningetje, krabbel

15

cru m

wijn (van eigen wijngaard of streek)

16

disserter sur

uitweiden over, uitspinnen

17

encenser

bewieroken, bejubelen

18

étoffer

verrijken

19

fauché

blut, platzak

20

incontournable

onontkoombaar

21

insolence f

brutaliteit

22

à l'instar

in navolging van

23

lectorat m

lezerspubliek

24

nourriture f

voeding

25

omniprésent

overal aanwezig

26

parier

gokken

27

polyglotte

veeltalig

28

en grande pompe

met veel pracht en praal

29

rejeton m

telg

30

resta m (= le restaurant)

restaurant

31

réussite f

succes

32

routard m

iemand die rondtrekt, reist

33

scout m

padvinder

34

SIDA m

aids

35

donner le vertige

doen duizelen

36

vocation f

roeping

37

onophoudelijk, telkens

à tout moment/à tous moments

38

aan/van alle kanten, overal

de toute(s) part(s)

39

overal

en tout lieu / en tous lieux

40

allerhande, allerlei

toute(s) sorte(s)

41

in alle opzichten

en tout point/en tous points

42

het hele jaar door

en toute(s) saison(s)

43

altijd (al)

en tout temps/en tous temps

44

zelfspot

autodérision f

45

klapper maken, daverend succes zijn

cartonner

46

overschreeuwen, herrie schoppen, keten

chahuter

47

knipoog

clin d'œil m

48

uitbroeden

concocter

49

smerig

cracra

50

tekeningetje, krabbel

crobard m

51

wijn (van eigen wijngaard of streek)

cru m

52

uitweiden over, uitspinnen

disserter sur

53

bewieroken, bejubelen

encenser

54

verrijken

étoffer

55

blut, platzak

fauché

56

onontkoombaar

incontournable

57

brutaliteit

insolence f

58

in navolging van

à l'instar

59

lezerspubliek

lectorat m

60

voeding

nourriture f

61

overal aanwezig

omniprésent

62

gokken

parier

63

veeltalig

polyglotte

64

met veel pracht en praal

en grande pompe

65

telg

rejeton m

66

restaurant

resta m (= le restaurant)

67

succes

réussite f

68

iemand die rondtrekt, reist

routard m

69

padvinder

scout m

70

aids

SIDA m

71

doen duizelen

donner le vertige

72

roeping

vocation f