LOI-H13b Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H13b Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H13b Mots Deck (48):
1

dans la foulée

direct daarna

2

haut la main

glansrijk, met gemak

3

informaticien m

computerdeskundige

4

la masse salariale f

totale loonsom

5

méconnu

onbekend, miskend

6

avec mention

te vergelijken met cum laude

7

métallurgie f

metaalindustrie

8

Métropole f

Metropool, moederland

9

moniteur

instructeur

10

nouer

(aan)knopen

11

périphérique

perifeer, buiten-

12

pile f

stapel

13

planche à voile f

windsurfen, zeilplank

14

postulant

kandidaat

15

sans perte ni regret

zonder spijt

16

se reconvertir

zich omscholen

17

repousser

uitstellen

18

reverser

storten

19

se solder par

uitlopen op

20

subventionner

subsidiëren

21

tiquer

ontstemd reageren

22

sur la touche

uitgerangeerd, op non-actief gesteld

23

verdict (rendre un -)

oordeel vellen, een beslissing nemen

24

vulnérable

kwetsbaar

25

direct daarna

dans la foulée

26

glansrijk, met gemak

haut la main

27

computerdeskundige

informaticien m

28

totale loonsom

la masse salariale f

29

onbekend, miskend

méconnu

30

te vergelijken met cum laude

avec mention

31

metaalindustrie

métallurgie f

32

Metropool, moederland

Métropole f

33

instructeur

moniteur

34

(aan)knopen

nouer

35

perifeer, buiten-

périphérique

36

stapel

pile f

37

windsurfen, zeilplank

planche à voile f

38

kandidaat

postulant

39

zonder spijt

sans perte ni regret

40

zich omscholen

se reconvertir

41

uitstellen

repousser

42

storten

reverser

43

uitlopen op

se solder par

44

subsidiëren

subventionner

45

ontstemd reageren

tiquer

46

uitgerangeerd, op non-actief gesteld

sur la touche

47

oordeel vellen, een beslissing nemen

verdict (rendre un -)

48

kwetsbaar

vulnérable