LOI-H30 Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H30 Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H30 Mots Deck (48):
1

abîme m

kloof; de afgrond

2

abrupt

steil

3

amble m

telgang

4

bénir

zegenen, loven, prijzen

5

céleste

hemels, goddelijk

6

dérisoire

onbeduidend, bespottelijk

7

émeute f

rel, volksopstand

8

éphémère

vluchtig, vergankelijk

9

exalter

verheerlijken, prijzen, verheffen

10

flanc m

helling

11

se hérisser de

bedekt zijn met

12

incompatible

onverenigbaar

13

infect

walgelijk, weerzinwekkend, afschuwelijk

14

insurgé [m]

opstandig, rebels [opstandeling, rebel]

15

s'insurger contre

in opstand komen tegen

16

jument f

merrie

17

magma m

mengelmoes, samenraapsel, brij

18

le papillonnement m

gefladder

19

le porte-enseigne m

vaandeldrager

20

la renommée f

naam, faam, reputatie

21

les Rois mages

de drie Wijzen, de drie Koningen

22

sidéral

sterre-, met betrekking tot de sterren

23

tinter

suizen, tuiten

24

trot m

draf

25

kloof; de afgrond

abîme m

26

steil

abrupt

27

telgang

amble m

28

zegenen, loven, prijzen

bénir

29

hemels, goddelijk

céleste

30

onbeduidend, bespottelijk

dérisoire

31

rel, volksopstand

émeute f

32

vluchtig, vergankelijk

éphémère

33

verheerlijken, prijzen, verheffen

exalter

34

helling

flanc m

35

bedekt zijn met

se hérisser de

36

onverenigbaar

incompatible

37

walgelijk, weerzinwekkend, afschuwelijk

infect

38

opstandig, rebels [opstandeling, rebel]

insurgé [m]

39

in opstand komen tegen

s'insurger contre

40

merrie

jument f

41

mengelmoes, samenraapsel, brij

magma m

42

gefladder

le papillonnement m

43

vaandeldrager

le porte-enseigne m

44

naam, faam, reputatie

la renommée f

45

de drie Wijzen, de drie Koningen

les Rois mages

46

sterre-, met betrekking tot de sterren

sidéral

47

suizen, tuiten

tinter

48

draf

trot m