LOI-H25 Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H25 Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H25 Mots Deck (108):
1

douve f

slotgracht

2

herse f

valpoort (van fort)

3

pont-levis m

ophaalbrug, valbrug

4

prosélyte m

bekeerling, nieuwe aanhanger

5

musarder

lanterfanten

6

roitelet m

vorstje, potentaat

7

transversalité f

platte organisatie

8

atelier m

werkplaats

9

cadre m

kader, leidinggevend personeel

10

les charges f

lasten

11

chef m

chef, hoofd

12

comptabilité f

boekhouding

13

établir / faire la balance

balans opmaken

14

comptable m

boekhouder

15

contremaître m

opzichter

16

directeur m

directeur

17

P.D.G. (président directeur général) m

directeur

18

entrepôt m (= hangar, magasin m)

opslagplaats, het magazijn

19

entreprise f

onderneming

20

filiale f

filiaal, dochtermaatschappij

21

firme f

firma

22

groupe (un groupe industriel/financier) m

concern

23

laboratoire m

laboratorium

24

organigramme m

organisatieschema

25

personnel m

personeel

26

réception f

receptie

27

secrétariat m

administratie, secretariaat

28

siège social m

hoofdkantoor

29

société f

(handels )vennootschap

30

standard m

telefooncentrale

31

usine f

fabriek

32

abolir (l'abolition de la peine de mort)

afschaffen | kwijtschelden

33

aisance f

gemak, welzijn

34

audace f

durf, lef

35

câbler

van bedrading voorzien; ineendraaien

36

clamer

uitroepen, luidkeels kenbaar maken

37

cloison f

tussenwand, scheiding

38

concerter

overleggen; beramen; organiseren

39

contentieux m

geschil

40

convivial

gemoedelijk, ongedwongen, gezellig

41

enclaver

insluiten, omringen

42

enjeu m

inzet

43

équipier m

teamgenoot

44

feindre

veinzen, doen alsof

45

gérer

beheren

46

être pris au jeu

zich laten meeslepen

47

impromptu

onverwacht, geïmproviseerd

48

musarder

lanterfanten

49

en passe de

op weg om, op het punt te

50

patio m

patio, binnenplaats

51

posture f

houding; de situatie

52

rancœur f

wrevel, wrok, verbittering

53

réseau m

netwerk

54

trame f

stramien, (basis)structuur

55

slotgracht

douve f

56

valpoort (van fort)

herse f

57

ophaalbrug, valbrug

pont-levis m

58

bekeerling, nieuwe aanhanger

prosélyte m

59

lanterfanten

musarder

60

vorstje, potentaat

roitelet m

61

platte organisatie

transversalité f

62

werkplaats

atelier m

63

kader, leidinggevend personeel

cadre m

64

lasten

les charges f

65

chef, hoofd

chef m

66

boekhouding

comptabilité f

67

balans opmaken

établir / faire la balance

68

boekhouder

comptable m

69

opzichter

contremaître m

70

directeur

directeur m

71

directeur

P.D.G. (président directeur général) m

72

opslagplaats, het magazijn

entrepôt m (= hangar, magasin m)

73

onderneming

entreprise f

74

filiaal, dochtermaatschappij

filiale f

75

firma

firme f

76

concern

groupe (un groupe industriel/financier) m

77

laboratorium

laboratoire m

78

organisatieschema

organigramme m

79

personeel

personnel m

80

receptie

réception f

81

administratie, secretariaat

secrétariat m

82

hoofdkantoor

siège social m

83

(handels )vennootschap

société f

84

telefooncentrale

standard m

85

fabriek

usine f

86

afschaffen | kwijtschelden

abolir (l'abolition de la peine de mort)

87

gemak, welzijn

aisance f

88

durf, lef

audace f

89

van bedrading voorzien; ineendraaien

câbler

90

uitroepen, luidkeels kenbaar maken

clamer

91

tussenwand, scheiding

cloison f

92

overleggen; beramen; organiseren

concerter

93

geschil

contentieux m

94

gemoedelijk, ongedwongen, gezellig

convivial

95

insluiten, omringen

enclaver

96

inzet

enjeu m

97

teamgenoot

équipier m

98

veinzen, doen alsof

feindre

99

beheren

gérer

100

zich laten meeslepen

être pris au jeu

101

onverwacht, geïmproviseerd

impromptu

102

lanterfanten

musarder

103

op weg om, op het punt te

en passe de

104

patio, binnenplaats

patio m

105

houding; de situatie

posture f

106

wrevel, wrok, verbittering

rancœur f

107

netwerk

réseau m

108

stramien, (basis)structuur

trame f