LOI-H37b Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H37b Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H37b Mots Deck (116):
1

résistance f

verzet

2

soldat m

soldaat

3

sous-marin atomique m

(kern)onderzeeër

4

souveraineté f

soevereiniteit

5

traité m (un traité de paix)

verdrag

6

uniforme m

uniform

7

victoire f

overwinning

8

branle-bas m

opschudding, opwinding

9

brasier m

vuurgloed, haard

10

cahoteux

hobbelig, stokkend

11

charnier m

massagraf

12

calvaire m

kruisbeeld, lijdensweg

13

claironner

klaroen blazen

14

corrida f

- rondbazuinen

15

couillonnade f

stierengevecht, stomme streek, stommiteit

16

crâne m

schedel, hoofd

17

dépité

gekrenkt, gekwetst, nijdig

18

déquiller

afmaken

19

disloquer

uit elkaar halen, ontwrichten

20

éclat m (d'obus)

(granaat)scherf

21

épopée f

heldendicht; de heldenfeiten

22

éructer

braken, oprispen

23

éventrer

openrijten, aan flarden scheuren

24

exalter

verheerlijken, prijzen

25

à flots

overvloedig, volop

26

fournaise f

vlammenzee

27

frénésie f

bloedige strijdperk | bezetenheid

28

gâchette f

trekker, de spanveer

29

galon (prendre du-) m

schieten, de trekker overhalen

30

appuyer sur la gâchette

opklimmen, bevorderd worden

31

garde-à-vous m

houding

32

garde-à-vous!

geef acht!

33

glas m

gelui van de doodsklok

34

sonner le glas

uitluiden; het einde aankondigen

35

grisou m

mijngas

36

gueule f

bek, gapende gat

37

hagard

wild, verwilderd, woest

38

hiératique

star; plechtstatig

39

s'immoler

zich opofferen

40

incandescent

gloeiend, oververhit

41

inhiber

belemmeren, verbieden

42

jusqu'au-boutiste

iemand die tot het uiterste gaat, extremist

43

labourer

openhalen, openrijten

44

martial

krijgs(haftig)

45

molletière f

beenkap (ook: beenwarmer)

46

phalange f

schare, slagorde

47

poilu m

soldaat uit 1914-18

48

recenser

tellen

49

rédempteur

verlossend, zaligmakend

50

relent m

akelige lucht; een vleugje, spoor

51

renégat m

afvallige, de verrader

52

repaire m

nest, het leger

53

réquisitoire m

eis; de beschuldiging

54

ricaner

grinniken, spottend lachen

55

rugir

brullen, schreeuwen

56

sangler

inrijgen, insnoeren

57

trouille f

rats, angst

58

recensement m

volkstelling

59

verzet

résistance f

60

soldaat

soldat m

61

(kern)onderzeeër

sous-marin atomique m

62

soevereiniteit

souveraineté f

63

verdrag

traité m (un traité de paix)

64

uniform

uniforme m

65

overwinning

victoire f

66

opschudding, opwinding

branle-bas m

67

vuurgloed, haard

brasier m

68

hobbelig, stokkend

cahoteux

69

massagraf

charnier m

70

kruisbeeld, lijdensweg

calvaire m

71

klaroen blazen

claironner

72

- rondbazuinen

corrida f

73

stierengevecht, stomme streek, stommiteit

couillonnade f

74

schedel, hoofd

crâne m

75

gekrenkt, gekwetst, nijdig

dépité

76

afmaken

déquiller

77

uit elkaar halen, ontwrichten

disloquer

78

(granaat)scherf

éclat m (d'obus)

79

heldendicht; de heldenfeiten

épopée f

80

braken, oprispen

éructer

81

openrijten, aan flarden scheuren

éventrer

82

verheerlijken, prijzen

exalter

83

overvloedig, volop

à flots

84

vlammenzee

fournaise f

85

bloedige strijdperk | bezetenheid

frénésie f

86

trekker, de spanveer

gâchette f

87

schieten, de trekker overhalen

galon (prendre du-) m

88

opklimmen, bevorderd worden

appuyer sur la gâchette

89

houding

garde-à-vous m

90

geef acht!

garde-à-vous!

91

gelui van de doodsklok

glas m

92

uitluiden; het einde aankondigen

sonner le glas

93

mijngas

grisou m

94

bek, gapende gat

gueule f

95

wild, verwilderd, woest

hagard

96

star; plechtstatig

hiératique

97

zich opofferen

s'immoler

98

gloeiend, oververhit

incandescent

99

belemmeren, verbieden

inhiber

100

iemand die tot het uiterste gaat, extremist

jusqu'au-boutiste

101

openhalen, openrijten

labourer

102

krijgs(haftig)

martial

103

beenkap (ook: beenwarmer)

molletière f

104

schare, slagorde

phalange f

105

soldaat uit 1914-18

poilu m

106

tellen

recenser

107

verlossend, zaligmakend

rédempteur

108

akelige lucht; een vleugje, spoor

relent m

109

afvallige, de verrader

renégat m

110

nest, het leger

repaire m

111

eis; de beschuldiging

réquisitoire m

112

grinniken, spottend lachen

ricaner

113

brullen, schreeuwen

rugir

114

inrijgen, insnoeren

sangler

115

rats, angst

trouille f

116

volkstelling

recensement m