LOI-H44 Mots Flashcards Preview

Frans LOI per hoofdstuk > LOI-H44 Mots > Flashcards

Flashcards in LOI-H44 Mots Deck (56):
1

composer

vervaardigen, schrijven

2

écrire

schrijven

3

écriteau m

(bord(je), aanplakbord, -biljet

4

effacer

uitwissen, uitgommen

5

former

vormen, maken

6

graphie f

schrijfwijze

7

graphologie f

schriftkunde

8

griffonner

krabbelen, schetsen, kladden

9

s'inscrire

(zich laten) inschrijven, noteren

10

manuscrit m

manuscript; handschrift

11

lettre manuscrite f

handgeschreven brief

12

marquer

aantekenen, noteren; merken

13

feutre m

viltstift

14

noter

opschrijven

15

prendre des notes

aantekeningen maken

16

œuvre m

werk

17

pondre

(eieren) leggen, produceren, in elkaar zetten

18

rédiger

redigeren, schrijven

19

style m

stijl

20

texte m

tekst

21

amendement constitutionnel m

grondwetswijziging

22

colloque m

symposium, gesprek, overleg

23

ébranler

aan het wankelen brengen, aantasten

24

enrayer

blokkeren, tot staan brengen

25

partisan [m]

partijdig [verzetsstrijder, aanhanger]

26

proscrire

verbieden, afschaffen

27

quasiment

bijna, nagenoeg, zo goed als

28

stigmatiser

brandmerken; aan de kaak stellen

29

vervaardigen, schrijven

composer

30

schrijven

écrire

31

(bord(je), aanplakbord, -biljet

écriteau m

32

uitwissen, uitgommen

effacer

33

vormen, maken

former

34

schrijfwijze

graphie f

35

schriftkunde

graphologie f

36

krabbelen, schetsen, kladden

griffonner

37

(zich laten) inschrijven, noteren

s'inscrire

38

manuscript; handschrift

manuscrit m

39

handgeschreven brief

lettre manuscrite f

40

aantekenen, noteren; merken

marquer

41

viltstift

feutre m

42

opschrijven

noter

43

aantekeningen maken

prendre des notes

44

werk

œuvre m

45

(eieren) leggen, produceren, in elkaar zetten

pondre

46

redigeren, schrijven

rédiger

47

stijl

style m

48

tekst

texte m

49

grondwetswijziging

amendement constitutionnel m

50

symposium, gesprek, overleg

colloque m

51

aan het wankelen brengen, aantasten

ébranler

52

blokkeren, tot staan brengen

enrayer

53

partijdig [verzetsstrijder, aanhanger]

partisan [m]

54

verbieden, afschaffen

proscrire

55

bijna, nagenoeg, zo goed als

quasiment

56

brandmerken; aan de kaak stellen

stigmatiser