Vocabulary 12.09.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 12.09.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 12.09.2021 Deck (31)
Loading flashcards...
1

thuộc về ai đó (v)

belong (v)

2

khoảng đó (thường để cuối câu)

or so

3

cái sạc pin

charger (n)

4

đa dạng (adj)

diversified (adj)

5

cái bản đã gửi ra (n)

handout (n)

6

bị hỏng (adj)

out of order (adj)

7

việc đi bộ/leo núi

hike (n)

8

Trường dạy nấu ăn

culinary school (n)

9

bộc lộ/tiết bộ

reveal (v)

10

khuyết điểm (n)

defect (n)

11

không đúng (adj)

improper (adj)

12

nắp chai (n)

Lid (n)

13

chai/lọ

jar (n)

14

đề phòng (adj)

precautionary (adj)

15

Nhu cầu về ăn uống (n)

dining needs (n)

16

hộp kim loại (n)

can (n)

17

một loại mỳ í khác

linquini (n)

18

khử trùng

sterilized (adj)

19

Bình cứu hỏa (n)

Extinguisher (n)

20

lưới chụp tóc (n)

hairnet (n)

21

ẩm thực

cuisin (n)

22

sự vi phạm

violation (n)

23

suy luận (v)

infer (v)

24

đóng gói/niêm phong (n/v)

seal (n/v)

25

tuân thủ hoàn toàn

comply with (v)

26

tuân theo (v)

conform to

27

tiền phạt (n)

fines (n)

28

dễ tiếp cận (adj)

accessible (adj)

29

có hiệu lực

go into effect

30

nói lên

bring up