Vocabulary 12.09.2021 v2 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 12.09.2021 v2 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 12.09.2021 v2 Deck (8)
Loading flashcards...
1

túi đeo vai

tote bag (n)

2

khu nhà

block (n)

3

sáng kiến

initiative (n)

4

lần lượt là (adj) (đặt ở cuối câu )

respectively (adj)

5

bận rộn/sôi nổi/rối.

hectic (adj)

6

hình tượng (n)

imagery (n)

7

đồ đạc đặt cố định (n)

fixture (n)

8

việc sử dụng

usage (n)