Vocabulary 16.10.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 16.10.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 16.10.2021 Deck (11)
Loading flashcards...
1

Bác sĩ da liễu

Dermatologist (n)

2

Lắp ráp

Resemble

3

Độc ác

cruel (adj)

4

Ấn tượng bởi cái gì

Impressed by (adj)

5

Hội chứng hoảng loạn

Panic attack

6

Bộ sơ cứu

first-aid box

7

yến tiệc

banquet(n)

8

trong nhà

Indoor

9

có khả năng chi trả

affordable (adj)

10

cải tạo

renovate (v)

11

sàn gỗ

the wooden flooring