Vocabulary 17.10.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 17.10.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 17.10.2021 Deck (15)
Loading flashcards...
1

ghế đẩu

Stool (n)

2

lướt ván

surfing (v)

3

chán nản

depressed (adj)

4

cơn bệnh

Illness (n)

5

Làm được cái gì đó or hoàn thành cái gì đó.

Have st vpp (eg: To have their questions answered. or To have my hair done. )

6

chầy xước

Scratch (n)

7

vết bẩn/vết đen

Stain (n)

8

Tính bền

Durability (n)

9

Áp dụng một cách đúng đắn

apply properly.

10

Luật sư

Attorney (n)

11

Đi qua

go over

12

Được thiết kế

Designate (v)

13

Nhóm bảo trì

Mainternance screw

14

Dây thép/Dây điện

Wire (n)

15

significant (adj)

considerable