Vocabulary 24.07.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 24.07.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 24.07.2021 Deck (19)
Loading flashcards...
1

Nội thất

Interior (n)

2

cải tiến

renovation (n)

3

cái mặt bàn

countertop (n)

4

màu loang lổ

Marble (n)

5

đẩy mạnh

boost (v)

6

đồ nấu ăn

cook ware (n)

7

dễ tiếp cận

approachable (adj)

8

chốt bản lề

hinge (n)

9

Local residents

Dwellers
people

10

Hiểu để biết

get to know

11

popular

well known

12

Thể hiện sự đối lập (trong từ nối)

However
Whereas
Nevertheless

13

Từ nối đoạn có

Regarding st/ In terms of / with regard to st/ on the other hand.

14

người luyện tập

practitioner (n)

15

bản vẽ thu nhỏ

mock up (n)

16

kính hiển vi

microscope (n)

17

ống kính

lense (n)

18

chuyển động hình tròn

circular motion

19

bị lỗi

defective (adj)