Vocabulary 17.07.2021. V1 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 17.07.2021. V1 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 17.07.2021. V1 Deck (29)
Loading flashcards...
1

Lau nhà

wipe(v)

2

cưa

saw (v)

3

bê/vác

lift (v)

4

cái búa

hammer (n)

5

cái hộp công cụ

Tool box (n)

6

Đi lên từ (4 bánh trở lên)

get on (v)

7

đi xuống

get off (v)

8

mỏ neo/móc treo quần áo

hock (n)

9

Áo khoác nhanh trong phòng thí nghiệm

labcoat (n)

10

Đình chỉ

suspend (v)

11

Bóng râm

Shade (n)

12

Sân vườn

courtyard (n)

13

cái bình

pot (n)

14

lối đi

aisle

15

hàng ngày/hàng tuần

on daily basis/on weekly basis

16

vở kịch

play (n)

17

lốp xe

tire (N)

18

gang tay

gloves (n)

19

tiếp cận

have access to

20

tên tội phạm

criminal (n)

21

phạm tội giết người

murdury crime

22

cổ vật

antique (n)

23

hoảng sợ

panic (v)

24

đơn thuốc.

prescription (n)

25

đắp lên

re-mould (v)

26

Tiến hành điều tra

conduct a survey (v)

27

nghĩ ra/ý tưởng.

come up with (v)

28

nghiên cứu

chew it over

29

số phận khác nhau

walks of life