writing phrases Flashcards Preview

Business English > writing phrases > Flashcards

Flashcards in writing phrases Deck (18)
Loading flashcards...
1

Express my appreciation toward sb

The hiện sự biết ơn, trân trọng đến ai đó.

2

For your supports, encouragements and valuable advice

Sự support, khuyến khích và những lời khuyên bổ ích.

3

During past period of time

Trong suốt thời gian qua.

4

It is an honor for sb to verb

niem vinh du/vinh hạnh

5

Meet my expectation

Đáp ứng kỳ vọng.

6

poor service

dv kém chất lượng.

7

An all- inclusive package

Tron gói.

8

Future endeavors

Tuong lai or dự định trong tương lai.

9

Full necessities

đầy đủ vật dụng thiết yếu.

10

Poorly-equipped room

Phong không được trang bị đầy đủ.

11

out of order (adj)

hỏng

12

In addition
Additionally
Moreover
Furthermore
besides

Ngoai ra.

13

Ask for full refund

Yeu cầu bồi thường đầy đủ.

14

Former (adj)

15

Recognize (v)

ghi nhận
Nhan ra

16

Happy
glad
delighted
thrilled

Rất vui

17

warm best wishes

Những lời chúc nồng nhiệt.

18

Your leadership and guidance

sự lãnh đạo và chỉ đạo