Vocabulary 03.07.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 03.07.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 03.07.2021 Deck (20)
Loading flashcards...
1

vô cùng

incredibly

2

Apart from

except for (ngoại trừ)

3

Rõ ràng

Obvious

4

Yếu đuối

Vulnerable

5

Sort out

Address

6

Quét

Sweep

7

Dính vào

Stack

8

xe đẩy

cart

9

tủ lạnh

refrigerator

10

Bãi cỏ.

Lawn

11

kêu the thé của con vật

Squeaky

12

người gốc/người bản địa.

Indigenous

13

Chiếm lĩnh

Conquer

14

Thuộc địa hóa

Colonise

15

Đơn vị đo lường

Acre

16

Độc đáo/Riêng biệt

Distinct

17

Sự kiện quan trọng

Historic

18

Trận đánh

Battle

19

Đổ xăng

Fill the tank

20

Ca kíp

Shift