phrase 06.06 Flashcards Preview

Business English > phrase 06.06 > Flashcards

Flashcards in phrase 06.06 Deck (4)
Loading flashcards...
1

Tôi e rằng Rachel đã có một sai lầm mà sẽ ảnh hưởng đến business của chúng ta.

I am concerned that Rachel has made a mistake that might effect our business.

2

Cô ấy ko làm đúng việc được giao.

She not pulling her weight.

3

Tôi thấy rằng rất là khó để làm việc với người này.

I am finding it very difficult to work with this person.

4

Cảm ơn vì đã thông báo với tôi việc này.

Thanks for bringing this to my attention.