Vocabulary 12.06.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 12.06.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 12.06.2021 Deck (17)
Loading flashcards...
1

căng thẳng

tense (n)

2

ko có năng lực

incompetency

3

Bực tức

Frustrated (adj)

4

hình lập phương/khối

cubic

5

bể cá

a aquarium (n)

6

cuộc thi nghệ thuật

an art contest (n)

7

sinh vật học

a organism (n)

8

chủ đề

theme

9

nhiệt, sức nóng

heat (n)

10

mẫu

a pattern (n)

11

hàng hải
hải quân

marine (adj)
marine (n)

12

cây sáo.

a flute (n)

13

đại dương (bề mặt )

body of seawater

14

chương trình bảo tồn.

conservation programme

15

sinh vật học đơn bào

single-cell organisms

16

chu kỳ thời tiết

a weather pattern

17

cuộc diễu hành

go on a march