Vocabulary 18.07.2021 Flashcards Preview

Business English > Vocabulary 18.07.2021 > Flashcards

Flashcards in Vocabulary 18.07.2021 Deck (20)
Loading flashcards...
1

Bữa trưa sang trọng

Luncheon (n)

2

Buổi hòa nhạc

Orchestra (N)

3

Văn học

Literature (n)

4

Văn học cổ điển

classical literature.

5

khăn

scraft (n)

6

viết hoa

upper case
lower case

7

viết thường

lower case.

8

will do

I am about to

9

cuộc hành trình

Itinerery (n)

10

tọc mạch

Intrusive (adj)

11

xâm phạm

encoach (v) on

12

Bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ.

plastic surgery clinic

13

BS Phẫu thuật

Surgeon

14

Chết nổi

floating death

15

khả thi

plausible (adj)

16

bỏ trốn

elope with (adj) elope (v)

17

học /nghẹn

choke (v)

18

tắc/nghẹn

wedge (v)

19

đau đầu

bang my head.

20

đóng vai

act up