Practicum 2 - A Flashcards Preview

Digestie > Practicum 2 - A > Flashcards

Flashcards in Practicum 2 - A Deck (33):
1

Tot welke soort organen behoren de tonsillen?

Tonsillen behoren tot de zogenaamde lymfo-epitheliale organen, of de MALS (mucosa associated lymfoïd tussues). Deze organen bestaan uit ophopingen van lymfoïd weefsel in de lamina propria van de tunica mucosa.

2

Hoe ziet het epitheel van de tonsillen eruit?

Het epitheel van tonsillen is niet-verhoornend plaveiselepitheel en bevat veel granulocyten.

3

Wat zie je vrijwel altijd in de tonsillen

De in de tonsillen aanwezige follikels (B-cel gebieden) bevatten vrijwel altijd een kiem-centrum als gevolg van continue antigeenstimulatie.

4

Hoe noem je de keelamandelen ook wel en hoe is het gegroepeerd?

Tonsillae palatinae. In deze keelamandelen is het lymfatisch weefsel gegroepeerd rond één of meer crypten (sscherme invaginaties waarin het epitheel zich voortzet).

5

Wat zie je onder het nie-verhoornd plaveiselepitheel bij de tonisllen?

In de lamina propria zie je een groot aantal bolvormige lymfefollikels, waarin een lichter gekleurd centrum te onderscheiden is (kiemcentrum). De follikels bevatten voornamelijk B cellen. In de dichte lymfocytegebieden tussen de follikels (T-cel gebieden) liggen hoogendotheel venulen (HEVs) waar B- en T-cellen vanuit het bloed het lymfoïdeweefsel binnenkomen, overeenkomstig met de situatie in lymfeknopen.. In de tunica submucosa ligt een grote hoeveelheid muceus klierweefsel.

6

Waaruit bestaat de tong?

de tong bestaat uit de tongwortel, het tonglichaam en de tongpunt, en is bezet met diverse soorten papillen.

7

Met welke papillen is het grootste deel van de tongrug bekleerd?

Draadvormige papillen, de papillae filliformes. Bij de kat zijn deze sterk verhoornd.

8

Met wat voor epitheel is de tong bekleed? En wat ligt er onder het epitheel?

Met cutaan epitheel. Onder het epitheel treffen we een klierloze lamina propria aan, gevolgd door de tunica muscularis. Een lamina muscularis mucosae en tunica submucosa ontbreken.

9

Wat vormt de hoofdmassa van de tong?

Een hoeveelheid in alle richtingen verlopende bundels dwarsgestreepte spiervezels.

10

Hoe zien de papilla filliformes van de kat eruit?

Om een puntig toelopende bindweefselkern (lamina propria) vormt het epitheel een spits toelopende massa die uit dicht opeengepakte cellen bestaat die een proces van verhoorning ondergaan. De turnover van dit epitheel is door slijtage hoog. Naast de verhoorne papillae filiformes ligt een niet verhoornde steunpapil

11

Wat voor papil is de papilla filiformes?

Een mechanische papil

12

Wat voor papil is de papillae vallatae?

Een omwalde smaakpapil

13

Hoe ziet het epitheel van de papillae vallatae eruit?

Het epitheel vertoont een tweetal scherpe plooien. Dit zijn aansnijdingen van de smaakgroeve (fossa) die de aanwezige omwalde papil (papilla (circum)vallata) omringt. In het epitheel van de onderste delen van de fossa bevinden zich smaakreceptorcellen, gegroepeerd in smaakbekers die we als licht gekleurde ovale gebiedjes waarnemer.

14

Wat vindt je in de smaakbekers van de papilla vallata?

Min of meer banaanvormige zintuigcellen die van de basaalmembraan tot bijna aan het oppervlak reiken. Boven de smaakbeker vertoont het epitheel een klein gaatje: de smaakporud.

15

Welke andere cel kun je soms vinden in de slijmbeker?

Slankere donkere cellen, steuncellen. Ook wordt verwacht dat er nog stamcellen aanwezig zijn.

16

Welke afvoergang kun je soms zien in de papilla vallata?

Afvoergangen van de klieren van von Ebner die de lamina propria doorkruisen. De klieren van von Ebner zijn sereuse klieren gelegen onder de papil en zij houden de smaakgroeve schoon zodat nieuwe smaakstoffen kunnen worden waargenomen.

17

Hoe ziet het epitheel van de oesophagus van een hond eruit?

geen keratinisatie, dikke laag cutaan epitheel,

18

Geef de opbouw van de wand van de oesophagus van een hond.

Cutaan, niet verhoornd, epitheel. De dunne lamina propria gaat inhet craniale stuk direct over in de tunica submucosa. Een lamina muscularis mucosae treedt bij hond en varken pas op in het thoracale deel van de oesophagus. De tunica submucosa is rijk aan klieren. bij de hond komen deze over de gehele lengte van de oesophagus voor. De tunica muscularis bestaat uit dwarsgestreepte spiervezels.

19

Wat kun je nog meer aansnijden als je de trachea en de oesophagus aansnijdt?

De thymus.

20

Wat voor buitenste laag zit er om de trachea en om de oesophagus?

Tunica adventitia, vettig.

21

Wat is er anders aan de wand van de oesophagus in de geit dan in de hond?

De lamina muscularis mucosae is bij de geit (en bij alle herkauwers) over de gehele lengte van de oesophagus aanwezig. In de tunica submucosa tref je geen klieren aan. Die beperken zich bij herkauwers tot het cervicale deel. De tweedeling van de tunica muscularis is duidelijker dan bij de hond en bestaat ook hier uit dwarsgestreept spierweefsel.

22

Hoe ziet de lamina epithelialis van de mondholte eruig?

Niet verhoornd meerlagig plaveiselepitheel bij de tonsillen. De mucosa van de lippen is bij herkauwers en paarden verhoornd, bij carnivoren en varkens niet. De tong heeft meerlagig plaveiselepitheel dat verhoornd is aan de dorsale kant en niet verhoornd is aan de ventrale kant. Het mondslijmvlies zelf

23

Hoe ziet de lamina propria van de mondholte eruit?

Losmazig bindweefsel. Het bindweefsel van de tong is bij de papillae filliforme puntig toelopend en zorgt voor de ruwe tong.

24

Waar is de lamina muscularis mucosa niet aanwezig in de mondholte?

In de lippen niet aanwezig

25

Wat zit er in de tunica submucosa in de mondholte?

Bindweefsel

26

Wat voor spierweefsel vindt je in de monholte?

Dwarsgestreept

27

T. adventitia of t. serosa in mondholte?

T. adventitia

28

Hoe ziet de lamina epithelalis van de slokdarm eruit?

Meerlagig plaveiselepitheel, oftewel cutaan epitheel. Alleen bij de carnivoren niet gekeratiniseerd

29

Hoe ziet de lamina propria van de slokdarm eruit?

Bestaat vooral uit dense velden van collageen vezels met heel veel netjes gerangschikte elastine vezels

30

Hoe ziet de lamina muscularis mucosa van de slokdarm eruit?

Bij varkens is de lamina muscularis afwezig in het craniale deel en hoog ontwikkeld in het caudale deel. Bij honden is het afwezig in het craniale deel en soms aanwezig in het middelste deel. Bij de rest geïsoleerde bundels van glad spierweefsel bij de pharynx, die dikker wordt richting de maag

31

Hoe ziet de tunica submucosa van de slokdarm eruit?

Submucosale klieren bij varkens alleen in craniale deel en bij honden door de hele oesophagus, bij de rest is het alleen aanwezig bij de pharyngoesophageale junctie

32

Hoe ziet de tunica muscularis van de slokdarm eruit?

Hond helemaal gestreept, paard craniaal 2/3 gestreept, caudaal 1/3 glad. Varken craniaal gestreept, middelste deel gemixt, laatste deel glad. Koe, geit, schaap heeft gestreept. Tweedeling van de tunica muscularis is goed te zien bij herkauwer.

33

Tunica adventitia of tunica serosa in de slokdarm?

Tunica adventitia, losmazig bindweefsel met vezels, bloedvaten, lymfevaten en zenuwen. Tunica adventitia verbindt oesophagus met trachea. Soms is er t. serosa aanwezig: mediastinale pleura en viscerale peritoneum.