Body Flashcards Preview

Vocabulary > Body > Flashcards

Flashcards in Body Deck (44):
0

Chin

Cằm

1

Forehead

Trán

2

Cheek

Gò má

3

Jam

Hàm

4

Gums

Lợi

5

Tongue

Lưỡi

6

Eyebrow

Lông mày

7

Eyelid

Mí mắt

8

Eyelashes

Lông mi

9

Elbow

Khuỷu tay

10

Forearm

Cánh tay

11

Wrist

Cổ tay

12

Palm

Lòng bàn tay

13

Thumb

Ngón tay cái

14

Knuckle

Khớp đốt ngón tay

15

Fingernail

Móng tay

16

Thigh

Bắp vế

17

Knee

Đầu gối

18

Shin

Ống quyển

19

Calf

Bắp chân

20

Ankle

Mắt cá

21

Heel

Gót chân

22

Chest

Ngực

23

Breast

24

Abdomen

Bụng

25

Shoulder blade

Bả vai

26

Lower back

Dưới lưng

27

Buttocks

Mông

28

Muscle

Bắp thịt

29

Throat

Cổ họng

30

Artery

Động mạch

31

Vein

Tĩnh mạch

32

Lung

Phổi

33

Liver

Gan

34

Stomach

Bao tử

35

Intestines

Ruột

36

Kidney

Thận

37

Gallbladder

Túi mật

38

Pancreas

Tuyến tuỵ

39

Bladder

Bóng đái

40

Skull

Xương sọ

41

Rib cage

Giàn xương sườn

42

Spinal column

Xương sống

43

Pelvis

Xương chậu