Downtown Flashcards Preview

Vocabulary > Downtown > Flashcards

Flashcards in Downtown Deck (10):
0

Parking garage

Bãi đậu xe

1

Office building

Khu văn phòng

2

Department of motor vehicles

Sở phương tiện đi lại

3

Police station

Trạm cảnh sát

4

Bus station

Trạm xe buýt

5

City hall

Toà thị chính

6

Gas station

Trạm xăng

7

Post office

Bưu điện

8

Fire station

Trạm cứu hoả

9

Courthouse

Toà án